Доволни ли сте от работата на „Европа Директно” – София през 2017 г.?

В края на дeсетата година от своето функциониране Информационният център „Европа Директно” – София отново провежда анкета относно удовлетвореността от работата на центъра през изминалата година. Вашите отговори ще спомогнат за подобряването на работата на информационния офис.
Какво е цялостното Ви удовлетворение от работата на ИЦ „Европа Директно” - София през 2017 г.?


Помогна ли Ви ИЦ „Европа Директно” - София да намерите търсената от Вас информация?
Ще посетите ли интернет страницата на ИЦ „Европа Директно” - София отново?

 

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси