Европа в София

Здравейте!
Благодаря, че отделихте десетина минути от времето си, за да попълните нашата анкета. Тя е част от инициативата „Столица ЕВРОПА 2018” http://europe.bg/sofia, която се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”.
Тази анкета има няколко цели:

Да разберем какво знаете за европейските събития в София през 2018 година

Да научим кое според вас е най-голямото предизвикателство пред София за успешното реализиране на тези събития, но и кое е най-голямото предимство

И, не на последно място по важност, да ви дадем възможност да споделите вашите идеи за успешното провеждане на европейската 2018 в София.

*През 2018 София ще бъде във фокуса на европейското внимание като домакин на редица значими, публични събития.
Като Европейска столица на спорта София ще е домакин, организатор и партньор на множество спортни инициативи и свързаните с тях събития, които да стимулират масовия спорт и активния начин на живот.
В същото време, очакваното през втората половина на годината, но изместено за началото на 2018, в столицата ще бъдат съсредоточени голямата част от срещите на Българското председателство на ЕС.
Вие живеете в:Вие сте:Вие сте на възраст:Вашето образнование е:


Към коя група бихте се причислили (може и повече от един отговор)

Друго:
Знаете ли, че през 2018 София е Европейска столица на спорта?Спортувате ли?Има ли във вашия квартал условия за спортуванеБихте ли се включили в организирано спортно мероприятие?Какво искате да се подобри в условията за спорт във вашия квартал (моля, напишете)

Моля отбележете
Знаете ли, че в началото на 2018 България ще поеме Председателството на ЕС и София ще е домакин на голяма част от събитията?Трябва ли Столична община да организира специална програма за чиновниците и политиците от ЕС?Кое място в София бихте показали на европейските лидери и защо?

Моля отбележете
Трябва ли да има общи събития между Председателството и Европейска столица на спорта?Трябва ли да се използва възможността, че над 20 000 чиновници и политици от ЕС ще посетят София, за да се популяризира спорта като европейска кауза?Бихте ли използвали мобилно приложение, за да научавате за събития то календара на Европейска столица на спорта 2018 и Председателството на ЕС?Моля, напишете вашите коментари, препоръки и идеи за София през 2018 година

Моля отбележете

 

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси