Конкурс за ученическа разработка на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета” 28-06-2019

Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център „Европа Директно” – София и Европейският потребителски център – България организират конкурс за ученическа разработка на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“

За конкурса

Настоящият конкурс е посветен на един от основните приоритети на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 година, а именно „Опазване и защита на околната среда и насърчаване ефективното използване на ресурсите“. Този приоритет касае въпросите, свързани с изменението на климатичните условия и опазване на околната среда.

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:

-      Опазване на околна среда;

-      Грижа за природата;

-      Екологичен и здравословен начин на живот.

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата, свързана с опазването на околната среда и грижа към природата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

Условия на конкурса

Очакваме учениците, желаещи да се включат в конкурса, да изпращат писмени разработки със своите успешни истории/идейни проекти по предложената тема.

Ученическата разработка трябва да отговаря на следните условия:

  • да бъде съвместна екипна работа;
  • екипът трябва да е съставен от ученици на възраст от 15 до 19 години;
  • да бъде авторски текст;
  • да бъде в обем до 2 стандартни страници в „word“ формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите)
  • насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 слайда), плакати и др. материали, визуализиращи представената концепция.

 Важно: Всяко училище участва в конкурса само с една екипна разработка.

 Очакваме в края на текстовите разработки да бъде представено авторско каре, съдържащо пълното име на училището участник, име на клуба / екипа (ако е приложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон и е-mail за връзка. Разработки и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за нелегитимни и няма да бъдат включени в конкурса.[1]

 Материалите за конкурса изпращайте едновременно на e-mail адресите еtwinning@hrdc.bg, direct@europe.bg и info@ecc.bg.

 Краен срок за изпращане –  20 юли 2019 година.

 

Наградите

 Ще бъдат отличени 7 ученически разработки. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен  ученически творчески лагер, включващ  обучителни дейности, ориентирани към творческа работа, поставяща акцент върху предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Дейностите ще бъдат свързани и с изграждането на необходимите за постигане на демократична култура умения, като: аналитично и критично мислене, гъвкавост и адаптивност, сътрудничество и разрешаване на конфликти.

 Лагерът ще се проведе в края на месец август 2019 година.

 

Жури и обявяване на резултатите

 Разработките ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от:

  • Представители на ИЦ „Европа Директно”- София;
  • Представители на ЦРЧР;
  • Представители на ЕПЦ - България.

 Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 15 август 2019 година на интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg, http://direct.europe.bg/ и www.ecc.bg .  

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща. Най-добрите материали ще бъдат включени в бъдещи информационни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси, ИЦ „Европа Директно” –  София и Европейския потребителски център - България.

 За повече информация и насоки – mkaraangova@hrdc.bg, тел. 02 / 915 50 24;  vbaramova@europe.bg, тел. 02 / 988 64 10 и info@ecc.bg , тел. 02 / 986 76 72.

пълните условия на конкурса: 

Очакваме ви![1] Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси