София ще се проведе Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС 10-04-2018

Срещата на министрите на ЕС по околна среда на 10 и 11 април ще бъде съсредоточена върху три важни теми:

  • качеството на атмосферния въздух
  • по-доброто регулиране
  • изменението на климата

Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Всяка година в ЕС над 400 000 граждани умират преждевременно поради лошото качество на въздуха, което представлява над десет пъти повече от броя на смъртните случаи, причинени от пътнотранспортни произшествия. Милиони други хора страдат от респираторни и сърдечносъдови заболявания, причинени от замърсяването на въздуха. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло.

По този повод припомняме, че през ноември 2017г. Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия пуснаха един нов европейски индекс за качеството на въздуха, който позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки.

Атласът за качеството на въздуха предоставя информация за географските и секторните източници на замърсяване на въздуха за 150-те най-големи града в Европа. Той показва, че емисиите на атмосферни замърсители в градовете произхождат предимно от различните човешки дейности и че транспортът, селското стопанство, промишлеността и отоплението на жилищните сгради са причинители на по-голямата част от замърсяването.

За повече информация:

Европейски индекс за качеството на въздуха

Европейски атлас за качеството на въздуха

Съвместен изследователски център

https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/evropeyski-indeks-za-kachestvoto-na

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси