Брекзит: Европейската комисия публикува проект на споразумението за оттегляне по член 50 28-02-2018

Европейската комисия публикува проект на споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Проектът на споразумението за оттегляне привежда в правна форма Съвместния доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство относно напредъка през първия етап на преговорите, публикуван на 8 декември 2017 г.

Той предлага текст за онези нерешени въпроси, свързани с оттеглянето, които са само упоменати в съвместния доклад, без да са изложени подробно.

Проектът на споразумението за оттегляне се състои от шест части — обхващащи уводни разпоредби, правата на гражданите, други въпроси, свързани с отделянето, като например стоките, пуснати на пазара преди датата на оттегляне, финансовото споразумение, преходни разпоредби, институционални разпоредби и протокол относно Ирландия/Северна Ирландия.

Проектът на споразумението е публикуван онлайн в съответствие с политиката за прозрачност на Европейската комисия. Комисията представя този текста сега, за да даде възможност на първо време за провеждане на консултации с държавите членки и Европейския парламент, а впоследствие и за преговори с Обединеното кралство.

Следващи стъпки
Проектът на споразумението за оттегляне ще бъде изпратен на Съвета (член 50) и на ръководната група на Европейския парламент по въпросите на Брекзит за обсъждане, преди да бъде предаден на Обединеното кралство с цел провеждане на преговори.
Европейският съвет (член 50) призова Обединеното кралство да даде допълнителна яснота за позицията си по въпроса за рамката за бъдещите отношения предвид предстоящото заседание на
Европейския съвет на 22 и 23 март, на което се очаква той да приеме допълнителни насоки. Сключването на цялостното споразумение за оттегляне по член 50 ще трябва да се извърши с участието на Съвета (член 50), Европейския парламент и Обединеното кралство, при спазване на конституционните изисквания на Обединеното кралство.
Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 30 март 2019 г.

Контекст
На 15 декември 2017 г. Европейският съвет (член 50) приветства напредъка, постигнат през първия етап на преговорите, отразен в съобщението на Комисията и Съвместния доклад от 8 декември 2017 г.
Той призова Комисията, в качеството на преговарящ от името на Съюза, и Обединеното кралство да завършат работата по всички въпроси, свързани с оттеглянето, включително тези, които все още не са били разглеждани през първия етап, да консолидират получените резултати и да започнат изготвянето на съответните части на споразумението за оттегляне. Европейският съвет (член 50) подчерта, че преговорите през втория етап могат да напреднат само ако всички ангажименти, поети през първия етап, бъдат спазени в пълна степен и приемат възможно най- бързо подобаваща правна форма.
Насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г., както и общите принципи и процедурните договорености за воденето на преговорите, определени в указанията на Съвета за водене на преговори от 22 май 2017 г., продължават изцяло да се прилагат спрямо този етап на преговорите.

За повече информация
Текст на проекта на споразумение за оттегляне

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси