Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка приветстват окончателното одобряване на разширения и усъвършенстван Европейски фонд за стратегически инвестиции 13-12-2017

Членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — основния стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Очаква се регламентът да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Освен удължаването на срока на действие от средата на 2018 г. до края на 2020 г. и увеличаването на инвестиционната цел от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро, новият усъвършенстван ЕФСИ предлага още:

-        По-голяма прозрачност - в рамките на новия ЕФСИ инвестиционният комитет ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС.

-        По-голям дял на устойчивите проекти - най-малко 40 % от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение.

-        По-голям акцент върху малките проекти - поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември 2017 г. 528 000 МСП да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26 % на 40 %.

-        Засилена техническа подкрепа на местно ниво - Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, управляван съвместно от Комисията и ЕИБ, доказва своята полезност като източник на техническа подкрепа за предприятията, стартиращи своите проекти.

-        Подобряване на стопанската среда в ЕС - както наскоро стана ясно от прогнозата на Комисията от есента и доклада на ЕИБ за инвестициите, равнището на инвестициите в ЕС постепенно нараства. В работната си програма за 2018 г.Комисията обяви, че ще извърши цялостна оценка на действията, предприети от началото на мандата на Комисията на Жан-Клод Юнкер, за подобряване на стопанската среда и намаляване на пречките пред инвестициите както на равнището на ЕС, така и в държавите членки.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси