На 15 август започна новият етап в приемането на заявления за стажове в Европейския парламент 16-08-2017

Стажове за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование (наречени стажове „Робер Шуман“)

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които те са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

 • общ профил, за който могат да кандидатстват всички лица, които отговарят на изискванията;
 • профил „Журналистика“: кандидатите трябва да имат трудов стаж, който може да бъде доказан чрез публикации или вписване в съюз на журналистите в някоя от държавите - членки на Европейския съюз, или чрез завършено обучение по „Журналистика“, признато в държавите - членки на Съюза или в държавите - кандидатки за членство в Съюза;
 • профил „Награда Сахаров“: тази програма има за цел да задълбочи познанията за дейността на Европейския парламент по отношение на зачитането на правата на човека, както и на международните стандарти в тази област. Той е отворен за кандидати, които проявяват открит интерес към въпросите, свързани с правата на човека.

Всеки кандидат за стажовете за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование, трябва:

 • да е гражданин на държава - членка на Европейския съюз или на държава - кандидатка за членство в Европейския съюз, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
 • да е навършил 18 годишна възраст към датата а началото на стажа;
 • да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • да не се е възползвал от стаж или работа срещу възнаграждение в продължение на повече от четири последователни седмици, което да е за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Срокът на продължителност на тези стажове е пет месеца и не подлежи на удължаване.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Период на записване: от 15 август до 15 октомври в полунощ
  Периоди на стажовете: от 1 март до 31 юли
 • Период на записване: от 15 март до 15 май в полунощ
  Периоди на стажовете: от 1 октомври до 28/29 февруари

25 000 души кандидатстват ежегодно за стаж в Европейския парламент, като над 600 сред тях са одобрени.

Преди да кандидатствате

 • Препоръчваме ви да се запознаете подробно с Вътрешниия правилник относно стажовете и учебните посещения на Генералния секретариат на Европейския парламент и с рубриката „Често задавани въпроси“, преди да подадете своята кандидатура.
 • Разполагате най-много с 30 минути, за да попълните всяка една страница от формуляра. Молим ви да имате предвид, че ако кандидатурата ви остане неактивна в продължение на повече от 30 минути, попълнените в нея данни няма да бъдат запазени.
 • Съветваме ви да не изчаквате последния ден от срока, за да подадете своята кандидатура, с оглед избягване на претоварването на системата предвид големия брой кандидатури.
 • Кандидатите, които имат някакво увреждане, трябва да обърнат особено внимание на разпоредбите, отнасящи се за тях, във формуляра за кандидатстване.
 • Вписването на кандидатурата не може да бъде променяно онлайн. То се приключва и предава на съответната служба на един единствен етап. След като сте попълнили кандидатурата си и преди да я изпратите проверете дали цялата посочена информация е точна и пълна.
 • Непълните кандидатури ще бъдат автоматично отхвърлени.
 • След като сте потвърдили подадената от вас информация и сте изпратили вашия формуляр онлайн ще получите автоматично потвърждение за получаването на вашата кандидатура по електронна поща. Това съобщение съдържа номер, под който е регистрирано потвърждението, който трябва да използвате при всяка бъдеща кореспонденция, свързана с вашия стаж, както и информацията, подадена във вашата кандидатура, във формат pdf, която трябва да представите на хартиен носител ако ви бъде предложен стаж.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

 • Център за развитие на човешките ресурси