Бяла книга за спорта

С настоящата инициатива Комисията за първи път разглежда въпросите, свързани със спорта по изчерпателен начин. Основната й цел е да даде стратегическа ориентация относно ролята на спорта в Европа, да насърчи дискусиите по конкретни проблеми, да увеличи съобразяването със спорта при изготвянето на политиките на ЕС и да привлече вниманието на обществеността към нуждите и спецификата на този сектор.

Целта на инициативата е да постави важни въпроси като приложението на законодателството на ЕС в областта на спорта. Тя се стреми също така да очертае по-нататъшни действия на ниво ЕС по отношение на спорта.

Настоящата Бяла книга не тръгва от нула. Спортът е обект на приложение на достиженията на общностното право, а европейските политики в редица области вече имат значително и нарастващо въздействие върху спорта.

Вие може да изтеглите публикацията от интернет в PDF формат, или да я поръчате от EU Bookshop.

Бяла книга за спорта (1.48 Mb)

А какво представлява документът “Бяла книга” може да разберете от публикацията “Европейска документация”.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси