ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР – КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ

Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, както и на техните протоколи и приложения с измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Договорът от Лисабон е в процес на ратификация от държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Съгласно неговия член 6, Договорът ще влезе в сила на 1 януари 2009 г., при условие че са депозирани всички ратификационни инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е предприела тази стъпка.

Тази публикация има предварителен характер. До влизането в сила на Договора от Лисабон са възможни поправки на някоя от езиковите версии на текста, за да се поправят грешки, които са открити в Договора от Лисабон или в съществуващите договори.

Този текст е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите на Европейския съюз.

Лисабонският договор – консолидирана версия (1.38 Mb)

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси