За организациите, изпълняващи проекта "Взаимодействаме с Европейския парламент" 05-08-2009

Инициативата „Взаимодействаме с Европейския парламент”, финансирана от ЕП чрез ГД „Комуникация”, се осъществява от Фондация "Европейски институт" в сътрудничество с Центъра за модернизиране на политики, Портал ЕВРОПА и "Радио България" на БНР.


Европейски институт

Фондация ”Европейският институт” е независима гражданска организация, основана през април 1999 г. В първия етап на своето развитие Европейският институт подпомага процеса на подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз, а след осъществяването на тази национална стратегическа цел работи за по-бързото и по-пълно интегриране България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики.


Център за модернизиране на политики

Центърът за модернизиране на политики е неправителствена организация, която се занимава с политиките, свързани с общото развитие на икономиката, управлението на обществения сектор, образованието, науката, културата и технологиите и разработване на концепции, стратегии и модели за тяхното развитие и модернизиране с оглед световните процеси на глобализация и членството на България в Европейския съюз.


Портал ЕВРОПА

Създаденият през 2003 г. Портал ЕВРОПА предоставя информация и анализи за европейските политики и участието на България в тях и посредничи в дебата за целите и посоките на общественото развитие. Членството на България в ЕС представлява предизвикателство пред капацитета на институциите. Портал ЕВРОПА извършва системно наблюдение и анализ на тяхната дейност, с което подпомага ефективността им – което е в полза на гражданското общество.


Радио България – световната програма на Българското национално радио

Вече седмо десетилетие Българското радио - "Предавания за чужбина", а сега Радио България, представя пред света културната и националната идентичност на страната ни. Тази програма е основен източник на информация от и за България пред милиони радиослушатели извън нейните предели. Това намира потвърждение от множеството съобщения на хора от всички континенти - дългогодишни, а и все нови и нови слушатели. Тази многомилионна аудитория е и най-добрият колективен кореспондент на радиото.

За осъществяване на целите на проекта, екипът продължава и изградените трайни партньорства с организации като мрежите PASOS, CHALLENGE, Balkan Communication Network, Local Development Booster и Европейските информационни центрове от мрежата "Европа Директно".

Вижте ТУК повече за инициативата.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси