Европейската комисия предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка 23-03-2020

Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) като част от нейната стратегия за бърз, решителен и координиран отговор на пандемията от коронавирус. След като бъде одобрена от Съвета, тя ще позволи на държавите членки да предприемат мерки, за да се справят по адекватен начин с кризата, отклонявайки се от бюджетните изисквания, които се прилагат обичайно съгласно европейската фискална рамка.

Предложението представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да подкрепи държавите членки да защитят своите граждани и да смекчат тежките социално-икономически последици от пандемията.

Пандемията от коронавирус е голямо сътресение за световната и европейската икономика. Държавите членки вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки за увеличаване на капацитета на своите здравни системи и за оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Тези мерки, заедно с намаляването на икономическата активност, ще доведат до значително по-големи бюджетни дефицити.

Комисията призовава Съвета да одобри нейното предложение възможно най-бързо.

Комисията е готова да предприеме по-нататъшни действия според развитието на ситуацията.

Контекст

Комисията и Съветът вече поясниха, че пандемията от коронавирус може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Комисията счита, че е необходима по-голяма гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж с цел защита на европейските граждани и предприятия от последиците от тази криза, както и подкрепа за икономиката след отминаването на пандемията. Поради това Комисията реши да предложи задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж.

Стратегията на Комисията за противодействие на икономическото отражение на пандемията от коронавирус включва използването на пълната гъвкавост на рамките ни за бюджета и за държавната помощ, мобилизирането на средства от бюджета на ЕС, за да се даде възможност на групата на ЕИБ да предоставя краткосрочна ликвидност на МСП, и предоставяне на 37 милиарда евро за борбата с коронавируса по линия на инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса.

Предложението идва след приемането от Комисията на Временна рамка за държавна помощ, с която на държавите членки се дава възможност да гарантират, че всички видове предприятия разполагат с достатъчно ликвидност, и да запазят непрекъснатостта на икономическата дейност по време на пандемията от коронавирус и след нея.

За повече информация

Въпроси и отговори: В отговор на пандемията Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка

Съобщение относно задействането на общата клауза за дерогация

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси