Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за разработване на ваксини, лечение и диагностика на COVID-19 09-03-2020

След публикуването на покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро през януари Комисията осигури допълнителни 37,5 милиона евро за спешно необходими научни изследвания за разработването на ваксина, лечението и диагностиката на COVID-19. Това действие е част от координирания отговор на ЕС на заплахата за общественото здраве, свързана с COVID-19.

С допълнителната сума от програмата „Хоризонт 2020“ Комисията увеличава до 47,5 милиона евро размера на спешната покана за представяне на предложения, която бе стартирана през януари с цел борба с епидемията от COVID-19 . Това позволи да бъдат избрани 17 проекта, включващи 136 научноизследователски екипа от целия ЕС и извън него, които ще започнат работа по разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, насочени към предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Понастоящем Комисията договаря споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с избраните бенефициери. 17-те проекта ще работят върху:

  • Разработване на нови ваксини
  • Бързи тестове за диагностика на място
  • Нови лечения
  • Подобряване на епидемиологията и общественото здраве, включително нашата готовност и отговор при епидемии

Повече информация
Мерки на Комисията във връзка с COVID-19
Информационен документ: Финансирани от ЕС научни изследвания в борбата с коронавируса

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси