Отворена е регистрацията за кандидатстване за платен стаж в Европейската комисия 08-01-2020

Кандидатите могат да заявят своето желание до обяд на 31 януари 2020. Европейската комисия предлага 1880 5-месечни стажантски места за администратори или преводачи. Два пъти годишно от 1 март или 1 октомври стажантите придобиват практически опит в разработването на политики на ЕС в мултикултурна среда.

Стажантите работят в цялата Европейска комисия, нейните служби и агенции, най-вече в Брюксел, но също така и в Люксембург и на други места в Европейския съюз. Естеството на работата зависи от дирекцията и позицията, която се заема, например в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката в областта на околната среда и т.н.

Програмата за стаж е отворена за висшисти:

 1. Завършили стандартна 3-годишна степен на висше образование (180 кредита), съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент. Притежателите на  сертификат или официално потвърждение от университет, за наличието на степен, ще имат право да кандидатствате.
  Приемат се следните документи:
  дипломи или сертификати с окончателни оценки ясно посочени;
  притурката за диплома Europass (ако има такава);
  университетски преписи.
 2. Нямщи никакъв предходен трудов стаж от всякакъв вид над 6 седмици в която и да е институция, орган или агенция на ЕС, делегация, с членове на Европейския парламент  или генерални адвокати в Съда на Европейския съюз
 3. Имащи много добри познания по езици:
  За Административен стаж - много добри познания (ниво C1 / 2 според общата европейска езикова рамка) на два официални езика на ЕС, един от които трябва да бъде процедурен език: английски или френски или немски. За граждани извън ЕС се изисква само един процедурен език.
  За Преводачески стаж в Генералната дирекция за превод (DGT) - умения за превод на основния / целевия си език (обикновено на майчиния си език) от два други официални езика на ЕС („езици на източник“ *):
  Основен / целеви език трябва да бъде един от официалните езици на ЕС;
  Първият източник за превод трябва да бъде работен език на ЕС: английски, френски или немски;
  Втори език на източник може да бъде всеки от официалните езици на ЕС с поне владеене на ниво B2.

Всички кандидати трябва да декларират един майчин език.

Да се има предвид, че стажовете, извършвани като кредити, допринасящи за завършването на академичните изследвания, няма да бъдат взети под внимание.

Допълнителни точки се дават за:

Международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина и способност за работа в международна среда;
Мотивация за кандидатстване и качество на разсъжденията;
Редки области на изучаване;
Доклади и публикации.
Можете да кандидатствате само веднъж на сесия, но за толкова сесии, колкото искате. Ако не сте избрани, ще трябва да изпратите кандидатурата си отново. Същият процес ще се прилага всеки път, но без гаранция, че ще стигнете до последния етап.

Надбавката за живот за стажовете през 2020 г. ще бъде 1220,78 евро месечно.

Подадените заявления за участие през месец януари ще бъдат разгледани до месец май 2010, запазването на местата ще се проведе от юни до септември. Стажът е петмесечен и започва на 1 октомври 2020г.

Всичко за стажовете в ЕК

форма за регистрация

често задавани въпроси

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

 • Център за развитие на човешките ресурси