Европа за гражданите 2020 28-10-2019

Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданско участие.

Структура на програмата:
Европейска памет за миналото
Проекти, които се фокусират върху честването на определящи моменти и отправни точки в съвременната история на Европа
Демократична ангажираност и гражданско участие
Проекти, които насърчават европейското гражданство и подобряват условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.
Финансирани дейности:
1. Побратимяване на градове
2. Мрежи от градове
3. Проекти на гражданското общество

Кой може да участва?
Неправителствени организации, граждански организации, местни власти и други публични органи.

Как да участвате?
Прочетете официалното ръководство на програмата за програмен период 2014-2020:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Имате нужда от повече информация за гражданските инициативи на ниво ЕС?
Посетете гражданския портал на ЕС:
http://ec.europa.eu/citizenship/
Имате въпроси относно програма “Европа за гражданите”?
Свържете се с Националния център за контакт във Вашата страна:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizensprogramme/the-europe-for-citizens-programme-in-the-memberstates/bulgaria/index_en.htm
Или посетете страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси