Четвърта европейска седмица на професионалните умения: „ПОО за всички — умения за цял живот“ #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent 15-10-2019

Европейската седмица на професионалните умения, 2019 г. ще се проведе в Хелзинки от 14 до18 октомври. Организирано от Европейската комисия съвместно с финландското председателство на Съвета на ЕС, настоящото четвърто издание ще продължи да насърчава хората от всички възрасти „да откриват своите таланти“ чрез професионалното образование и обучение (ПОО).

Освен събитията по време на Седмицата в Хелзинки, вече са регистрирани над 1000 дейности и прояви, които ще се провеждат през цялата година на местно, регионално и национално равнище в цяла Европа и извън нея. Всички заинтересовани страни се обединиха, за да изтъкнат ползите от ПОО, да представят възможностите и да насърчат образователния модел, който има потенциал да преобрази живота както на младите, така и на по-възрастните хора.

ПОО: валиден интелигентен избор

Почти 80 % от младите хора, завършили ПОО, намират работа скоро след дипломирането си. Поради тази причина Европейската седмица на професионалните умения има за цел да подобри привлекателността на професионалното образование и обучение чрез акцент върху високите постижения и качеството. Освен това тя насърчава повишаването на осведомеността относно многобройните възможности, които професионалното образование и обучение може да предложи.

ПОО предлага многобройни възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация, рентабилни както за работниците и служителите, така и за работодателите. Тези възможности помагат на хората от всички възрасти да се адаптират към бързите промени на пазара на труда, като повишават техния потенциал за заетост за осигуряване на висококачествени работни места. Възможностите подкрепят дружествата при попълването на пропуските в уменията, като осигуряват образование и обучение за наличния персонал с цел повишаване на конкурентоспособността в нашата бързо променяща се икономика.

Какво представлява Европейската седмица на професионалните умения?

Създадена през 2016 г., Европейската седмица на професионалните умения е ежегодна кампания, която цели насърчаване на професионалното образование и обучение и подобряване на неговия имидж. Кампанията включва дейности и събития през цялата година и завършва с официална седмица в определен град.

От самото стартиране Седмицата се ползва с висока степен на ангажираност и подкрепа от страна на заинтересованите страни, резултат от което са впечатляващите достижения на кампанията — почти 2000 дейности и прояви, които достигнаха до над 2,4 милиона души през 2018 г.

За повече информация

Европейска седмица на професионалните умения, 2019 г., уебсайт

Европейска седмица на професионалните умения, 2019 г., карта на събитията

Страница за проявите във Facebook: Европейска седмица на професионалните умения, 2019 г.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси