Нови кампании на програма „Европа за гражданите“ 19-06-2019

#TimeForInspiringStories2018  (#ВремеЗаВдъхновяващиИстории2018) е инициатива на Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“, която представя 11 водещи български проекти, избрани през 2018 г. Идеята за нея се зароди в резултат на положителната обратна връзка за информационната кампания „Успешните български проекти 2014-2017“, избрани за финансиране  от програма „Европа за гражданите“.

Целта на информационната кампания е да популяризира успешния опит и добри практики на българските бенефициенти, както и да стимулира по-широкото българско участие в програма „Европа за гражданите“. Чрез различни публикации, отразяващи многообразието от дейности по проектите, кампанията цели да привлече вниманието към активните български местни власти и неправителствени организации и да поощри тяхната ангажираност за подобряване условията на гражданско и демократично участие и по-доброто познаване на европейската история.

Кампаниите #Yes!REMxBGPartners, #Yes!TTxBGPartners, #Yes!NTxBGPartners и #Yes!CIVxBGPartners, популяризират българското партньорско участие в 60 проекта от различни страни в Европа. Партньорството е от ключово значение за успешното изпълнение на всеки проект. То спомага за по-доброто определяне на целите на проекта, ефективното използване на ресурси и повишаване капацитета за развитие. Партньорските организации намаляват разходите и времето за планиране и изпълнение на проектните дейности, осигуряват по-широк обхват и разпространение и повишават конкурентните предимства на предложеното проектно предложение.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси