Стажове в Европейския парламент: кандидатствайте до 30 юни! 17-06-2019

Европейският парламент е важен форум за дебат и вземане на политически решения на европейско ниво. Неговите членове са пряко избрани, за да представляват интересите на европейските граждани и да гарантират, че ЕС работи по демократичен начин. 

Стажантската програма на Парламента дава възможности на хора с висше образование да се запознаят отблизо с институцията и да придобият опит от работа в мултикултурна среда.

На какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за стажове „Робер Шуман“
  • да бъдат на възраст над 18 години
  • да владеят някой от езиците на ЕС и да имат много добри познания по друг език
  • да имат диплома за завършено висше образование
  • да не са работили за повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС
  • да не са провеждали посещение с изследователска цел в секретариата на Европейския парламент в шестте месеца преди началото на стажа

Кандидатствайте на страницата с предложения за стаж до 30 юни. Одобрените кандидати ще работят в Парламента от 1 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 г.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси