Държавите членки, които застрашават върховенството на закона, могат за загубят пари от фондовете на ЕС 18-01-2019

Правителствата, които се намесват в съдебната система или не успяват да се справят с измамите и корупцията, рискуват замразяване на средствата от ЕС, според проектозакон, одобрен от ЕП.


С подкрепата на група от независими експерти, Европейската комисия ще трябва да установи „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ и да вземе решение за мерки, които биха могли да включват замразяване на плащанията по бюджета на ЕС или намаляване на предварителното финансиране. Решението ще бъде изпълнено едва след като бъде одобрено от Парламента и Съвета. След като държавата членка коригира дефицитите, идентифицирани от Комисията, Парламентът и министрите на ЕС ще могат да отблокират средствата.


Независими експерти ще подпомагат Европейската комисия


Европейската комисия може да установи, че върховенството на закона е застрашено, ако едно или повече от изброените по-долу е отслабено:


 • правилно функциониране на органите на държавата членка, изпълняващи бюджета на ЕС
 • добро функциониране на органите, извършващи финансов контрол
 • правилно разследване на измами, включително данъчни измами, корупция и други нарушения във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС
 • ефективен съдебен контрол от независим съд
 • събиране на неправомерно изплатените средства
 • предотвратяване и санкциониране на отклоняването от данъчно облагане и данъчна конкуренция
 • съдействие с Европейската служба за борбата с измамите, и ако e приложимо, с Европейската прокуратура.

С цел подпомагане на Европейската комисията, група от независими експерти по конституционно право и финансови въпроси, включваща един експерт, назначен от националния парламент на всяка държава членка и пет, посочени от Европейския парламент, ще оценява ситуацията във всички държави членки ежегодно и ще прави заключенията си обществено достояние. (Изм. 45)


Защита на крайните бенефициери


В зависимост от обхвата на недостатъците и процедурата за управление на бюджета, Комисията може да вземе решение относно една или няколко мерки, включително:


 • прекратяване на ангажиментите,
 • прекъсване на сроковете за плащане,
 • намаляване на предварителното финансиране и
 • замразяване на плащанията.

Освен ако решението не посочва друго, правителствата ще продължат да бъдат задължени да изпълняват съответните програма на ЕС или да финансират и извършват плащания към крайни бенефициери, като изследователи или организации на гражданското общество. Комисията ще трябва да подпомага бенефициерите и да се стреми да гарантира, че те получават дължимите суми.


Наред с вземането на решения относно мерките, Комисията ще представи на Парламента и на министрите от ЕС предложение за прехвърляне на сумата, която съответства на стойността на предложените мерки, към бюджетния резерв. Решението ще влезе в сила след четири седмици, освен ако Парламентът, действащ с мнозинство от подадените гласове, или Съветът на ЕС, действащ с квалифицирано мнозинство (така, че нито една държава членка не може да блокира решението), го измени или отхвърли. След като Европейската комисията установи, че дефицитите са премахнати, блокираната сума ще бъде размразена по същата процедура.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

 • Център за развитие на човешките ресурси