Румънското председателство започва 02-01-2019

Румънското председателство поставя началото на новата "тройка" председателства, включваща също Финландия и Хърватия, и ще бъде последното от сегашния законодателен цикъл на Европейския парламент.  Целта на т.нар. тройка е да има повече приемственост в политиките на страните председатели.

През следващите шест месеца Букурещ ще бъде натоварен със сключването на споразумения по редица важни въпроси преди изборите за Европейски парламент през май, включително във връзка с излизането на Великобритания от ЕС в края на март. Очакват се освен това дълги преговори за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. Чамба обясни, че заради задаващите се евроизбори напредъкът в някои области може да бъде ограничен.

Приоритетите

Румънското председателство ще се фокусира върху четири основни приоритета под мотото "Кохезия, обща европейска ценност".

Приоритетите са:

- "Европа на конвергенцията", включваща конкурентоспособност, заетост и социални права, иновация и цифровизация, свързаност, климат и устойчивост

- "По-сигурна Европа" - вътрешна сигурност и борба с престъпността и тероризма, ефективно управление на външните граници, добре функциониращо Шенгенско пространство, киберсигурност

- "Европа като по-силен глобален актьор" - разширяване в Западните Балкани, отбранителни способности на ЕС, ефективност на действията на ЕС в страните от Източното партньорство, многостранен подход

- "Европа на общите ценности" (демокрация, свобода, човешки права и зачитане на човешкото достойнство, солидарност, равни възможности, равенство между половете и социално правосъдие, борба с расизма, ксенофобията, антисемитизма, нетолерантността и популизма).

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси