Европейската гражданска инициатива – вашият инструмент за оформяне на европейската политика 03-12-2018

Европейската гражданска инициатива е инструмент за демокрация на участието, който позволява на европейците да оказват по-голямо влияние върху политиките, които ги засягат. Тя ви дава възможност да се свържете с други хора от целия ЕС, за да обедините усилията си по въпрос, който е близо до сърцето ви, да стимулирате дебатите по него и да поставите началото на реформи.

Имате идея за справяне с предизвикателство в Европа, но чувствате, че само вашият глас не е достатъчен, за да ви чуят? Европейската гражданска инициатива ви дава възможност да действате по въпросите, които ви вълнуват. Като се свързвате с други хора от цяла Европа, за да работите по общи каузи, в които вярвате, вашият глас придобива по-голяма сила и вие можете да поставите проблемите на вниманието на отговорните лица, да предизвикате промени и да повлияете на политиката на ЕС.

 

За организирането на инициатива са необходими 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки. След като тя събере 1 милион подписа, Европейската комисия взема решение какви последващи действия да предприеме. Като гражданин на ЕС можете да се присъедините към група от хора, за да започнете инициатива, или да подкрепите съществуваща инициатива. Инициатива може да бъде организирана във всяка една област, в която Комисията има правомощия да предлага законодателство, например защита на потребителите, енергетика, селско стопанство, транспорт и т.н.

 

За повече информация относно Европейската гражданска инициатива, включително списъка на инициативите, за които в момента се събира подкрепа, отидете на ec.europa.eu/citizens-initiative.

#EUTakeTheInitiative

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси