Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС 28-11-2018

Европейската комисия публикува две нови проучвания, в които се подчертава все по-голямото значение на износа от ЕС за възможностите за работа в Европа и извън нея.

Износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа — две трети повече от броя им през 2000 г., като 14 милиона от тях са заети от жени. В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2,3 милиарда евро добавена стойност в ЕС.

От встъпването в длъжност на тази Комисия през 2014 г. броят на работните места, осигурени благодарение на износа, се е увеличил с 3,5 милиона. Заплащането на тези работни места е средно 12 % по-високо от това в останалите стопански отрасли.

Докладът, публикуван на Деня на търговската политика на ЕС, съдържа подробни информационни документи за резултатите за всяка държава — членка на ЕС. Благодарение на износа се разкриват и осигуряват работни места в целия ЕС, като броят им нараства. Най-голям ръст от 2000 г. насам е отбелязан в България (+ 312 %), Словакия (+ 213 %), Португалия (+ 172 %), Литва (+ 153 %), Ирландия (+ 147 %), Естония (+ 147 %) и Латвия (+ 138 %).

Публикуваните цифри подчертават голямото положително въздействие от износа за целия свят върху други области от икономиката. Когато дейността на износителите от ЕС в дадена държава членка е успешна са налице ползи и за работниците от други държави членки. Причината е, че дружествата, които предоставят продукти и услуги по цялата верига на доставките, също реализират печалби, когато крайният им клиент продава крайния продукт в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по света осигурява около 627 000 работни места в други държави—членки на ЕС.

И накрая, износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни места извън ЕС. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти. Така например повече от 1 милиона работни места в Съединените щати са осигурени по линия на производството на стоки и услуги от САЩ, които се включват в износа на ЕС посредством световните вериги на доставките.

В проучването е разгледан и въпросът за равенството между половете, като се отбелязва, че работните места на близо 14 милиона жени са осигурени благодарение на търговията в ЕС.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси