До 2020 г. планът "Юнкер" може да осигури 1.4 млн. работни места в ЕС 26-11-2018

Европейската комисия отчете постигнатото за четирите години досега по инвестиционния план "Юнкер". Първоначалната цел на плана и свързаните с него очаквания са надхвърлени - привлечени са инвестиции за 360 млрд. евро, две трети от които са от частни източници.

Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 850 хил. малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над 750 хил. работни места, като се очаква техният брой да достигне 1.4 милиона до 2020 година. Това се отразява положително на милиони европейски домакинства, отбелязва Еврокомисията.

Благодарение на плана БВП на ЕС вече е нараснал с 0.6 на сто, като се очаква този дял да достигне 1.3 на сто до 2020 г. Планът е от полза за всички държави от ЕС, особено за тези, които бяха засегнати най-силно от кризата.

Полагат се усилия на национално и европейско равнище за премахване на пречките пред инвестициите и превръщането на ЕС в още по-привлекателно място за установяване и развитие на дружества. Комисията иска да улесни трансграничния обмен, да осигури по-голяма регулаторна предвидимост и да създаде възможности за инвестиции по линия на стратегията за единния пазар, цифровия единен пазар, съюза на капиталовите пазари и енергийния съюз.

Еврокомисията въведе подход, основан на структурни реформи, инвестиции и фискална отговорност и благодарение на него се забелязва напредък във всички държави от ЕС, особено при администрацията и условията за бизнес.

Необходимо е някои държави да направят повече за изпълнението на структурните реформи, например в областта на правосъдната система.

Според представените резултати от проучване Евробарометър са необходими повече усилия за премахване на пречките пред инвестициите в ЕС. В документа се подчертава колко е важно държавите да се възползват от устойчивия икономически растеж, за да осъществят национални реформи за подобряване на производителността, приобщаването и институционалното качество, и преодоляване на недостига на инвестиции. Проучването показва, че само някои от анкетираните предприятия са успели да постигнат част или всички от желаните от тях инвестиции, което е признак за все още съществуващите регулаторни пречки, например бюрокрацията.

През юли 2018 г. бе надхвърлена първоначалната цел на плана "Юнкер" за инвестиции от 315 млрд. евро. Досега са одобрени 993 дейности по ЕФСИ. Очаква се те да доведат до 360 млрд. евро инвестиции в 28-те държави от ЕС, като целта е тази сума да достигне 500 млрд. евро до 2020 година.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси