Европейски корпус за солидарност: Комисията отправя нова покана за представяне на предложения за проекти 13-08-2018

Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките Европейския корпус за солидарност. Бяха заделени общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея.
Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г.
Поканата обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти:
- Организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от доброволци. Организациите трябва първо да получат знак за качество, за който могат да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до националната агенция по „Еразъм +“ или в някои случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.
- Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5 участници и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
- В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.
Кандидатствайте за следните действия:
- Доброволчески проекти
- Стажове и работни места
- Проекти за солидарност
- Партньорства за доброволчески дейности
- Годишни партньорства за доброволчески дейности
- Етикет за качество

Краен срок: 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси