Европейската комисия дава старт на програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани 25-06-2018

На Цифровата асамблея, която се открива днес в София, Европейската комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани. С нея се цели да се подкрепи преходът на региона към цифрова икономика и да се направят достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска република Македония и Сърбия — се ангажират да:

  • Инвестират в широколентовата свързаност;
  • Увеличават нивото на киберсигурността, доверието и цифровизирането на промишлеността
  • Укрепват цифровата икономика и общество
  • Стимулират научноизследователската дейност и иновациите

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси