Влиза в сила новият регламент за защита на личните данни 25-05-2018

От днес в ЕС влиза в сила новият регламент за защита на личните данни - General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR е най-важната промяна в регулирането на неприкосновеността на личните данни от 20 години насам. Досегашната европейска директива бе от 1995 г. Промяната в регламента бе продиктувана от това, че през последните години интернет стана масово достъпен и навлезе в живота на обикновения човек. Новият регламент предоставя на гражданите на ЕС по-голям контрол върху личните им данни и уверения, че тяхната информация е защитена в цяла Европа, независимо дали обработката на данни се извършва в ЕС или не.

Регламентът ще стане задължителен за всеки бизнес, опериращ с лични данни. Той ще наложи съществена промяна в работата на фирми и организации, които оперират с личните данни на европейски граждани – от спазването на редица разпоредби до определянето на значителни санкции за нарушителите.

Санкциите при най-тежките провинения могат да достигнат до 20 млн. евро или 4% от глобалния оборот (в зависимост кое число е по-голямо).

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.

Повече информация можете да намерите и на следните адреси:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_bg

http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_bg.htm

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси