Комисията създава експертна група на високо равнище и започва обществена консултация 17-11-2017

Комисията започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията. Освен това тя създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество.

Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултацияще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Тя ще бъде представена през пролетта на 2018 г.

Мнения и коментари от страна на обществеността се очакват до февруари

Гражданите, социалните медии, новинарски организации (излъчващи радио- и телевизионни оператори, печатни медии, новинарски агенции, онлайн медии и проверители на факти), изследователи и публични органи се приканват да споделят мненията си в рамките на обществената консултация до средата на февруари. Чрез нея ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Очакват се отговори в три основни области:

  1. Проучване на същността на проблема, тоест как гражданите и заинтересованите страни възприемат фалшивите новини, по какъв начин откриват онлайн дезинформацията и до каква степен се доверяват на различни медии

  2. Оценка на мерките, които вече са предприети от платформи, новинарски медийни компании и организации на гражданското общество, за да се попречи на разпространението на фалшиви новини онлайн, както и мнения за ролите и отговорностите на съответните заинтересовани страни

  3. Евентуални бъдещи действия за укрепване на достъпа на гражданите до надеждна и проверена информация и за предотвратяване на разпространяването на дезинформация в интернет

Тази консултация се отнася единствено до фалшивите новини и онлайн дезинформацията, при които съдържанието само по себе си не е незаконно и поради това не е обхванато от съществуващите законодателни мерки и мерки за саморегулиране на национално и европейско равнище.

Приемат се кандидатури за експертната група на високо равнище

Комисията приканва специалистите да кандидатстват за участие в експертната група на високо равнище относно фалшивите новини. Тя ще предоставя съвети на Комисията във връзка със същността на проблема, ще дефинира ролята и отговорностите на съответните заинтересовани страни, като взема предвид международното измерение и различните позиции, а също така ще формулира препоръки. Доколкото е възможно, групата трябва да включва по няколко представители от всяка област на експертни познания, независимо дали става дума за академичните среди или за гражданското общество. Целта на Комисията е подборът на експерти да бъде балансиран.

Крайният срок за представяне на кандидатури е средата на декември. Очаква се експертната група на високо равнище да започне работа през януари 2018 г., като е предвидено нейната дейност да продължи няколко месеца.

Публикуваните на 17 ноември 2016 г. резултати от проучване Евробарометър показаха, че европейските граждани са обезпокоени за независимостта на медиите и нямат особено голямо доверие в тях

Обществена консултация

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси