РЕЗУЛТАТИ от конкурса за ученическа разработка на тема „Другият през моите очи” 21-08-2017

В обявения конкурс получихме редица разработки, свързани с темата за толерантността, разбирателството, разнообразието, междукултурния диалог, насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията.

Всички тези материали са резултат и от своя страна провокират размисъл върху  потребността от промяна и необходимостта от споделена отговорност у всеки гражданин и гражданското общество, както на национално, така и на европейско ниво, за да бъдат постигнати европейските цели и ценности.

Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието! Високо оценяваме Вашите усилия!

Голямата награда – участие в четиридневен ученически лагер, който ще се проведе в гр. Панагюрище, в периода 10-13 септември 2017 год., получават следните участници:

  1. Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“, гр. Благоевград (автор: Моника Митова);
  2. СУ „Васил Левски“, гр. Карлово (автори: Мариела Тодорова, Мишел Танева);
  3. СУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ“, гр. Русе (автори: Вероника Андреева, Йоанна Стефанова);
  4. СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец (автори: Мария Митрова, Вълкана Костова, Жасмина Андреева, Кристина Конова);
  5. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново (автори: ученици от Х и ХI кл.);
  6. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен (автори: Вяра Филипова, Никола Луканов, Теодора Гигова, Ивайло Иванов, Валерия Иванова);
  7. СУ „Антим I”, гр. Златоград (автор: Галина Кюртева);
  8. СУ ,,Васил Левски”, гр. Троян (автор: Цветелина Цочева). 

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици.

 

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!

Организационният екип ще се свърже с всички наградени училища. 

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси