Справочник относно финансирането от ЕС, издание 2017 14-08-2017

В отговор на промяната на световната икономика и на начина, по който тази промяна се отразява на Европа. Европейската комисия предложи набор от програми за стимулиране на работните места, растежа и инвестициите в целия Европейски съюз. Програмите са част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Настоящата публикация разяснява тези програми и възможностите за финансиране, които те предлагат. Тези възможности за финансиране са описани накратко в брошурата, а подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на Европейската комисия. Възможностите за финансиране от ЕС доказват добавената стойност от бюджета на ЕС в редица области — от научните изследвания, заетостта, регионалното развитие и сътрудничеството до образованието, културата, околната среда, хуманитарната помощ, енергетиката и много други. Значителна подкрепа е осигурена за малките и средните предприятия (МСП), неправителствените организации (НПО) и организациите с нестопанска цел на гражданското общество, младите хора, научните изследователи, земеделските стопани, публичните органи и много други.

Обновеното издание можете да свалите безплатно ТУК

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси