Другият през моите очи 03-07-2017

Центърът за развитие на човешките ресурси и Информационният център „Европа Директно” – София oрганизират Конкурс за ученическа разработка на тема „Другият през моите очи”
Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:

- Насърчаване на толерантността, разбирателството и разнообразието;
- Придобиване на социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията;
- Успешно преодоляване на образователните различия;
- Насърчаване на междукултурния диалог;
- Равно третиране на децата и младежите с по-малко възможности и приобщаване на децата със специални образователни потребности.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси