Европейски корпус за солидарност: започна свързването на млади хора с организации #EUSolidarityCorps 15-03-2017

Три месеца след като беше стартиран Европейският корпус за солидарност и беше предоставена възможност на заинтересувани млади европейци да се включат в него, акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности.

От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.

Широк набор от организации могат да предлагат професионални практики в рамките на Европейския корпус за солидарност: например неправителствени организации, организации на гражданското общество, национални, регионални и местни органи на управление или социални предприятия. През тази първа фаза организациите, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране посредством съществуващите програми на ЕС за финансиране. Понастоящем осем програми подкрепят Европейския корпус за солидарност.

За да подготви правното предложение, Комисията започна обществена консултация, допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани страни. На 12 април 2017 г. ще се проведе Форум със заинтересованите страни с цел обсъждане на ключови елементи на корпуса за в бъдеще.

За повече информация

Информационна бележка: Въпроси и отговори за Европейския корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност

Информационен документ: Европейски корпус за солидарност: Как да участвате като организация?

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност

Facebook страница на Европейския корпус за солидарност

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси