Конкурс за студентско есе „България в Европейския съюз: десет години по-късно" 01-03-2017

Конкурсът за студентско есе на тема „България в Европейския съюз: десет години по-късно" се организира от Представителството на Европейската комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика.

Правила и критерии за участие:

• В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години;

• Есето трябва да е на български език и да не надвишава 1500 думи;

• Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 22 март 2017 г.

Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:

• придържане към темата на конкурса;

• оригиналност на идеята;

• яснота на структурата и аргументация;

• релевантност на направените заключения.

Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската комисия в България и Институт за икономическа политика. 

Изпратете своето есе ТУК

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси