Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Национална здравно-информационна система” 19-03-2011

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.08 „Национална здравно-информационна система”.

Основната цел на настоящата процедура е подобряване на здравните услуги на всички нива, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 10 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2011г., 16.00ч.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси