Министерството на културата обявява сесия за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства 01-03-2011

На интернет страницата на Министерство на културата е публикувано обявление за стартиране на сесия за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства по следните теми:

  • оборудване за музейни лаборатории за извършване на консервационно-реставрационни дейности;
  • мобилност на музейните колекции (консервация и реставрация на движими културни ценности, каталози, дипляни, каси за транспортиране, рамкиране на художествени произведения и други дейности, пряко свързани с темата).

Със свои проекти в сесията могат да участват културни организации и институти, регистрирани в информационния регистър на МК, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Правилата за участие в сесията и формуляр за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерството на културата на адрес: http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=69&z=0.

За повече информация във връзка с условията за кандидатстване може да се обръщате към дирекция „Културно наследство” в Министерство на културата, на тел.: 94 00 918.

Крайният срок за подаване на документите е до 1 април тази година.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси