Заключения от срещата на Европейския съвет и приемане на стратегията Европа 2020 21-06-2010

По време на срещата на европейските лидери в Брюксел на 17 юни бе приета новата десетгодишна стратегия за заетост и растеж, която ще насърчава осъществяването на структурни реформи. По време на Съвета бяха взети и решения за осигуряване на финансова стабилност и засилване на координацията на икономическите политики, съобщават от испанското председателство на ЕС.

Стратегията Европа 2020 има пет основни цели, като през следващите месеци европейските лидери ще обсъдят мобилизирането на специфични политики за постигането им.

Първата цел е постигането на заетост от 75% за мъжете и жените на възраст между 20 и 64г., включително чрез по-голямо участие на млади хора, възрастни работници, нискоквалифицирани работници и по-добра интеграция на имигрантите.

Втората цел е подобряването на условията за изследвания и развойни дейности, като нивото на общите държавни и частни инвестиции в страните-членки трябва да достигне 3% от БВП.

Третата цел е намаляването на емисиите парникови газове с 20% спрямо нивата от 1990г., чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с 20% и също таково увеличаване на енергийната ефективност. При условия ЕС е готов да премине към цел от 30 процентно съкращаване на вредните емисии, ако другите развити страни приемат сравнимо намаляване на емисиите, а развиващите се страни помогнат според своите мъзможности и отговорности.

Четвъртата цел е подобряването на образователните нива особено чрез намаляването на броя на отпадналите от училище до 10% и увеличаване до 40% на хората между 30 и 34 години с висше или еквивалентно образование.

Петата цел е подобряването на социалното включване чрез намаляване на бедността, като стремежът е поне 20 милиона души да бъдат извадени от рисковите групи.

Заключения на Европейския съвет от 17 юни.

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Новини
Актуално
Анализи
Интервюта

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси