Управителният съвет на НСОРБ заседава в Смолян 13-05-2010

На 14 и 15 май в Смолян ще се проведе редовно разширено заседание на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България. За участие в срещата са поканени и кметове от региона.

Домакин на срещата ще бъде председателят на УС на НСОРБ – кметът на община Смолян – Дора Янкова.

Важен акцент в работата на УС ще бъдат мерките за балансиране на общинските бюджети до края на 2010 г. На 4 май след две спешни срещи с министъра на финансите Симеон Дянков и с премиера Бойко Борисов стана ясно, че субсидиите за общините (без образование и социални дейности) да бъдат намалени в размер до 20%. Намалението ще влезе в сила от 1 юли, което прави общо съкращаване на бюджетите в размер на 91 млн. лв.

Едновременно с това беше постигната договореност в срок до 15 юни НСОРБ да представи програма от нормативни мерки за балансиране на общинските бюджети до края на годината. Мерките от Програмата ще бъдат внесени в Народното събрание, като беше поет ангажимент от страна на премиера, те да бъдат подкрепени.

НСОРБ проведе проучване сред общините за ефекта от намаляването на средствата в различните сфери, както и за предложенията им за бързи и краткосрочни мерки (в т. ч. и нормативни промени), които да позволят привличането на допълнителни ресурси. На база на техните идеи беше подготвен и пакет от мерки, който ще бъде обсъден утре по време на заседанието.

В 17 ч. към работата на Управителния съвет ще се присъедини и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Ръководството на министерството и кметовете ще дискутират изпълнението на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони и перспективите за развитие на планинското земеделие.

Управителният съвет ще обсъди и приеме Програмата за дейността на екипа на НСОРБ за периода 2010 – 2013 г., както и Бизнес – плана на търговското дружество на Сдружението „НСОРБ – Актив” ЕООД за периода 2010 – 2012 г.

За участие в дискусиите е поканен и Директорът на Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР – Стефко Бурджиев, за да бъдат потърсени механизми за взаимодействие между общините и МВР по превенцията и преодоляването на щетите от бедствия на местно ниво.

Становище на НСОРБ по проекта на Закона за училищното образование, както и по други нормативни документи също ще бъдат част от работата на Управителния съвет.

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси