Марош Шефчович: Гражданската инициатива ще изведе Европейския съюз извън границите на Брюксел 31-03-2010

Коментар на заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията Марош Шефчович, предоставен специално на Портал ЕВРОПА от Представителството на ЕК в България.

Съгласно предложение, внесено от Европейската комисия днес/в сряда, за първи път обществеността ще има възможност да издига директно искания за нови европейски закони.

От момента, в който встъпих в длъжност през февруари, възможно най-бързото въвеждане на т.нар. Европейска гражданска инициатива се превърна в един от приоритетите ми.

Гражданската инициатива, нов елемент в новия Лисабонски договор на ЕС, ще въведе един съвсем нов механизъм на демокрация на участието в ЕС.

Тази идея ме вълнува много, защото вярвам, че тя представлява истинска крачка напред в демократичния живот на Съюза. Това е конкретен пример за нещо, за което говорим толкова често в Брюксел, а именно „как да приобщим гражданите към Европа“. Надявам се също така, че тази новост ще подхранва оживени дебати за това какво правим в Брюксел и ще доведе до подобряване на нормотворчеството, което ще се вдъхновява от инициативи, тръгващи „отдолу нагоре“.

Надявам се, че Европейският парламент и държавите-членки на ЕС, представени в Съвета, ще приемат предложението ни до края на годината, така че първите инициативи да започнат през 2011 г.

Съгласно нашите планове обществеността може да прикани Европейската комисия да прави законодателни предложения в области, в които Комисията разполага с такива правомощия, при условие че поне един милион граждани от поне една трета от държавите – членки на ЕС, (т.е. поне от 9 държави-членки за момента) се подпишат в подкрепа на инициативата. За да се гарантира истинското общоевропейско измерение на инициативите, предложението ни предвижда изискването за минимален брой подписи от всяка държава-членка.

В процеса на съставяне на предложението ни бях твърдо решен да направя всичко възможно, така че процедурите да са прости, не прекалено бюрократични, удобни за гражданите и достъпни за всички. От решаващо значение е този революционно нов елемент на демократичния процес да е надежден, да гарантира защита на личните данни и да е защитен от злоупотреби и измами.

Както изтъкнаха много хора, участвали в консултациите по инициативата, не трябва да има ограничения относно това къде и как се подписват гражданите – на улицата или онлайн.

Комисията запазва напълно правото си да предлага законодателство на ЕС, като в същото време ние всеотдайно и сериозно се ангажираме с гражданските инициативи. След събирането на необходимите подписи и тяхната проверка и след като проверим дали идеята попада в правомощията на ЕС, Комисията ще разполага с четири месеца, за да реши какви действия да предприеме. Бихме могли да излезем със законодателно предложение или да предприемем други мерки по предложението на гражданите, като, например, извършването на проучване. Възможно е също така да решим, че не е уместно да предприемаме никакви действия. Каквото и решение да вземем, ще трябва да обясним аргументите си в публично достъпен доклад.

Със задоволство искам да отбележа, че предложението относно Европейската гражданска инициатива е плод на широки консултации, в които дадоха своя принос 330 отделни лица, организации и публични власти. Взехме предвид добрите съвети, учихме се и от опита на подобни механизми в някои държави-членки. Бяхме насърчени и от резолюция на Европейски парламент, която въодушевено подкрепи идеята.

Най-важното в тази инициатива е, че ЕС ще бъде изведен извън „границите на Брюксел“ и ще придобие напълно демократичен израз.

Очаквам с огромно нетърпение да видя гражданската инициатива в действие и призовавам хората да се възползват от това прекрасно нововъведение.

10-02-2010 - Комисар Андрула Василиу: "Моите приоритети" (авторска статия)

Още от Портал ЕВРОПА: Пълна справка в табличен вид за Комисията "Барозу - II". 

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Новини
Актуално
Анализи
Интервюта

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси