Въпроси и отговори за Договора от Лисабон / 24-03-2010

Каква е ролята на националните парламенти според Договора?

Националните парламенти за пръв път са напълно признати като част от демократичната цялост на Европейския съюз. Подготвени са специални разпоредби, които да помогнат на националните парламенти да участват по-активно в работата на Съюза.

По-специално, националните парламенти могат да действат като „пазители“ на принципа на субсидиарността. (Целта на този принцип е да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите и че постоянно се проверява дали действията на ниво Общност са оправдани с оглед на наличните възможности на национално, регионално или местно ниво). Те имат право да вземат отношение на много ранен етап, преди дадено предложение да е обмислено в детайли от Европейския парламент и Съвета на министрите.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси