Въпроси и отговори за Договора от Лисабон / 24-03-2010

Как Договорът гарантира сигурността в Европа?

Договорът от Лисабон поставя свободата, правосъдието и сигурността начело на приоритетите си. Сега Европейският съюз може да се справя по-добре с престъпни групи, занимаващи се с трафик на хора през границите, да насърчава и подкрепя дейности в областта на превенцията на престъпността и да подпомага борбата с тероризма чрез замразяване на активи. Договорът потвърждава ангажимента на ЕС за разработване на обща имиграционна политика. Договорът от Лисабон включва и „клауза за солидарност“, посочваща, че Съюзът и неговите страни членки ще действат съвместно в дух на солидарност, ако някоя държава-членка стане обект на терористично нападение или е жертва на природно или предизвикано от човека бедствие.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси