България зове за адекватни средносрочни цели в стратегията "ЕС 2020" 22-03-2010

Всяка държава-член на ЕС трябва да определи свои национални специфични цели на базата на водещите цели на ЕС, смята България.

Съветът по европейските въпроси (СЕВ) обсъди на заседание в понеделник позицията на България за Европейския съвет на 25 и 26 март.

Основна тема, която ще дискутират в Брюксел държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС, е Стратегията „ЕС 2020”. Основните цели в нея са постигане на 75% заетост на населението на възраст между 20 и 64 г., инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в рамките на 3% от БВП, постигане на целите „20/20/20” по пакета климат-енергетика, свеждане дела на напусналите рано училище под 10% и увеличаване до над 40% на висшистите и намаляване с 20 млн. на хората, за които има риск да изпаднат в бедност.

България принципно подкрепя стратегията за развитие на ЕС до 2020 г. и нейните основни приоритетни направления, като подчертава значението на териториалната кохезия за ограничаване на различията в доходите в рамките на ЕС. Считаме, че е необходимо документът да има по-оперативен характер, като е нужно да се поставят адекватни средносрочни цели. Оценката на резултатите от изпълнението им ще може да служи за разработване и прилагане на подходящи корективни мерки. Според българската позиция всяка държава-членка трябва да определи свои национално специфични цели на базата на водещите цели на ЕС, което ще й позволи да постигне напредък.

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси