Граждански форум "Европейска стратегия за Дунавския регион" - пълно обобщение 16-03-2010

Портал ЕВРОПА резюмира водещите акценти от провелия се на 15 март 2010 г. в Русе граждански форум "Европейска стратегия за Дунавския регион" с участието на евродепутатите Мария Неделчева и Ивайло Калфин.

Русе се превръща в столица на българската дискусия за Дунавската стратегия, така ръководителят на Информационното бюро на ЕП за България Виолета Станичич откри дискусията, домакин на която беше Русенският университет „Ангел Кънчев" в партньорство с Европейския информационен център "Европа Директно" - Русе.

Чрез своята чат-платформа Портал ЕВРОПА даде възможност по време на дебата да пристигат въпроси и мнения на читатели и зрители от цяла България, а така също излъчи на живо цялата дискусия в картина и звук, обобщавайки онлайн и с текст най-важните моменти от гражданския форум.

голям размер

До края на 2010 г. ЕК трябва да представи стратегията за Дунавския регион. Тази стратегия трябва да допринесе за по-доброто развитие на региона - разясни г-жа Станичич пред участниците в събитието, давайки думата на гостите на форума - евродепутатите Ивайло Калфин и Мария Неделчева.

В уводното си експозе Мария Неделчева (ЕНП-ГЕРБ) посочи, че съвсем отскоро е натоварена да бъде координатор на ЕНП по въпросите на Дунавската стратегия. „Мнозинството евродепутати, които подкрепиха стратегията, доказаха, че в резолюцията става въпрос за надпартийни, наднационални приоритети", заяви тя. Голяма е ролята на малките общини и на гражданското общество, подчерта Неделчева. „Унгарското председателство обяви, че официално Дунавската стратегия ще е сред неговите приоритети през 2011 г." Дотук има депозирани 250 идеи за проекти от всички общини по поречието на Дунав, каза Мария Неделчева, като цитира това, което е било отчетено на среща в МРРБ в петък. Въпросът е тези проекти да вървят в единна посока, поясни тя. Портал ЕВРОПА припомня, че националният координатор на Дунавската стратегия за България Росен Плевнелиев, който е и министър на регионалното развитие, се срещна с наши депутати в НС и ЕП, където представи всичко, което МРРБ е предприело по темата досега - с други думи българския принос за Дунавската стратегия на ЕС. Тогава Мария Неделчева коментира, че след анализ на усвояването на средствата по различните оперативни програми може да се изясни къде може част от парите да бъдат пренасочени към реализиране на проекти от Дунавската стратегия.

голям размер

За момента са идентифицирани около 12 приоритети от тези 250 проекти - това е много, те трябва да са 3 или 4, максимум 5 за пред ЕК, каза още тя. Сред тези приоритети попада развитието на транспортната инфраструктура. Вторият приоритет са енергийните мрежи - има обаче още какво да се направи за използването на възобновяемите източници по Дунава. Следват околната среда и превенцията на риска в екологията. Третата ос е свързана с човешкия капитал и междукултурния диалог - важен е обменът между университетите в тази сфера, посочи Неделчева.

Чрез Портал ЕВРОПА беше предадено и специално писмо-запитване от нашите колеги от "Русеинфо" до евродепутат Мария Неделчева. "Дали ще бъде създаден фонд към ЕС, който да бъде предназнчен да финансира проекти, насочени конкретно към подобряване на качеството на услугите в туристическия бизнес в Дунавския регион", се пита в писмото на Ruseinfo.

Вижте...: пълен видеозапис, разделен на тематични части!

Неделчева коментира в отговор, че главният въпрос е финансирането на Дунавската стратегия - тя и нейният колега Ивайло Калфин потвърдиха,че няма да има отделен финансов инструмент, а ще има преразпределение на средства от другите оперативни програми и от Кохезионния фонд. „Сега в България няма много публичност на факта, че в момента се извършва европейският дебат за бъдещето на Кохезионния фонд", подчерта Неделчева.

голям размер

От своя страна Ивайло Калфин (С&Д-КЗБ) посочи - българските евродепутати ще работят за създаване на отделен фонд, от който да се финансират проектите от Дунавската стратегия. За това е необходимо лобиране пред Европейската комисия, тъй като за момента не се предвиждат нито създаването на отделен фонд, нито осигуряване на допълнително финансиране. Проектите по Дунавската стратегия ще се финансират от общия бюджет на ЕС, както и чрез съфинансиране от страна на държавите-членки, в които ще се изпълняват.

Ивайло Калфин каза по време на гражданския форум, че е важно да се разбере каква допълнителна стойност може да получи България от участието си в Дунавската стратегия. Първата публична консултация по темата беше в град Улм, припомни бившият външен министър и разказа, че общо 17 са държавите, влизащи в Дунавския басейн със значително население, от което 100 млн. души са европейски граждани. Досега ЕС се развива не толкова по държави, колкото по региони - „сега вече започва да се говори за макрорегиони, като Балтийския макрорегион например, или като Дунавския - това е вторият макрорегион, който се създава в ЕС", обясни Калфин. Познати са програмите за трансгранично сътрудничество, те са много успешни според него. Макро-стратегията обаче търси да увеличи ефектите от, примерно, българо-румънското сътрудничество на по-широка база - каза евродепутатът и илюстрира с паралелно сътрудничество между България, Сърбия, Румъния, Германия... Това означава, че проектите, които ще подаваме, трябва да са мултиекипни и мултинационални, отбеляза Калфин. „Ако тази врата се отвори, възможностите за финансиране от ЕС, както и за частно инвестиране, се увеличават неимоверно", каза още бившият външен министър и заключи, че Дунав, като една от най-важните артерии в Европа, допринася за увеличаване на капацитета. Сред сферите, в които Дунавската стратегия може да помогне, е използването на водата за напояване. Сферата за социално-икономическо сътрудничество отваря път на иновациите и на сътрудничеството между университетите, включително университети - бизнес - мобилност, да не говорим за туризма, смята той.

„Целта е тази стратегия да даде повече инструменти, така че в това сътрудничество да могат да се включат повече граждани", каза евродепутатът от „Социалисти и Демократи", който е сред вносителите на споменатата резолюция в ЕП.

Чуйте...: ден след гражданския форум - радио-отзвук.
По думите му, през месец май в Русе ще се проведе голяма публична консултация за Дунавската стратегия, след това ще има консултация в Румъния, а Европейският съвет ще приема изготвената от ЕК през ноември стратегия. Нейното начало ще е от януари 2011 г., разказа Ивайло Калфин, който допълни, че МРРБ е органът в България, който подпомага широката дискусия и нас и подпомага тя да се структурира.

Ролята на държавата е не само да посочи приоритетите на споменатите 250 проекта, но и да подпомага малкия и среден бизнес и гражданския сектор. „Няма да се създава нова администрация, няма да има отделно законодателство и финансиране – ще се търси по-добро използване на настоящите, за да бъде ефективна стратегията", каза Калфин – според него част от публичната дискусия е това, тази стратегия да не остане само на хартия предвид на тези „три не-та”, каза той.

голям размер

В отговор на въпрос на Борислав Левашки, дошъл по чата на Портал ЕВРОПА от Видин – за създаване на университет – ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев каза, че е ясен начинът за създаване на висше училище, особено след последните законодателни промени в тази област, на преден план излиза въпросът с акредитациите – който отговори на изискванията, който мине през процеса на акредицатии, може да създаде ВУЗ. „Целта е повишававане на качеството на образованието”, а не за създаване на ВУЗ-ове, каза проф. Белоев, който направи своя коментар по повод мнение на читател на Портал ЕВРОПА от Видин. Читателят беше написал: "Разбирам, че тази стратегия за Дунавския регион включва и образованието и подобряването на стандарта на живот, та в тази насока бих искал да попитам как стоят нещата с възможността за евентуално основаване на висше учебно заведение в най-изостаналия регион в ЕС - Северозападна България, където няма такова, и по-конкретно във Видин, където имаше и идея и планове за университет...? Наличието на един такъв ВУЗ би дало огромна икономическа и демографска подкрепа на района и би неутрализирало икономическия застой и сериозното застаряване и обезлюдяване в региона... Освен това, разположението му на границата на 3 държави - България, Сърбия и Румъния - предполага и интерес от страна на голям брой чуждестранни студенти и дори статут на Европейски регионален университет, така че, определено си струва да се помисли по този въпрос...".

голям размер

След уводните изказвания на евродепутатите, гражданският форум в РУ "Ангел Кънчев" продължи с мнения от залата.

Освен евродепутатите Мария Неделчева и Ивайло Калфин, в залата сред гражданите на Русе дойдоха и народните представители Даниела Миткова и Светлана Ангелова от ГЕРБ, областният управител на Русе Пламен Стоилов и областият управител на Разград д-р Валентин Василев, както и зам.-кметът на Русе Александър Неделчев.

Сред идеите, формулирани от участниците в залата на РУ "Ангел Кънчев", бяха създаването на Дунавски експо център, Музей на река Дунав, организирането на Дунавски панаир, изложението за земеделска техника, което се провежда ежегодно в „Ангел Кънчев" да стане международно, да се рехабилитират пътищата от Русе за Шумен и Велико Търново, както и да се развие речният транспорт.

голям размер

В отговор на мненията от залата, ето щрихи от това, което казаха евродепутатите и другите участници в гражданския форум:

Евродепутатът Мария Неделчева коментира, че не само Русе, много градове ще претендират за това, щом имаме европейска културна столица, защо да няма и културна столица на Дунавския регион? Идеята е интересна, заслужава обсъждане. От днес ще бъде активна интернет-страницата на МРРБ, посветена на Дунавската стратегия, там ще се приемат и идеи и ще може да се пристъпи към обобщение на предложенията по оси, каза още евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП-ГЕРБ).

голям размер

Областният управител на Русе Пламен Стоилов посочи, че след много работа бяха събрани предложенията на ниво области и общини, обобщаващи предложенията по различните нива. Сега е важно да се обясни как ще се реализира тази стратегия. България трябва да ги е събрала и обобщила тези идеи, вероятно на сайта на МРРБ може да бъде видяна тази информация - коментира Стоилов. Тепърва предстоят регионални среща по въпроса. "От тези 250 предложения, проекти, трябва да останат 50", каза той. Област Русе е включила много идеи и те влизат вътре, поясни областният управител.

Русенският панаир е много хубава идея, отбеляза евродепутатът Ивайло Калфин (С&Д, КЗБ) в отговор на предложение от участник в гражданския форум. За да се получи това нещо, трябва да имаме ясна идея и достатъчно активни партньори – например общината, кметът на Русе беше много ентусиазиран по отношение на осъществяването на подобна възможност, разказа г-н Калфин. Една хубава основа за това е селскостопанският панаир в Русе, смята той.

голям размер

Хидроложко съоръжения между България и Румъния ще има ли, железни врати за обуздаване на водите от Дунава - беше друг от въпросите от присъстващите в залата.

Румян Кънчев от Русе попита за изграждане на велосипедните алеи и за дунавските пристанища - последва коментар, че няма кадастър за дунавското крайбрежие, затова е трудно да се направят алеите. "За да има кадастър, трябва да има държава", категоричен е Кънчев. Липсва и Закон за дунавското крайбрежие, каза още той. "Преди европейска стратегия за Дунавския регион трябва да има българска стратегиия за развитие на крайдунавските райони. Ние първо трябва да бъдем готови с нашата стратегия", каза г-н Кънчев и сравни състоянието на крайречните райони у нас с начина, по който те се поддържат перфектно в чужбина.

голям размер

В отговор евродепутатът Ивайло Калфин, който е и бивш външен министър, призова народните представители, които са в залата, да обърнат внимание на тази идея.

В залата е и секретарят на община Оряхово - тя взе думата и призова за мащабен, обемен поглед - "не върши работа подходът на парче, малките проекти." Госпожата посочи, че трябва да се проучат задълбочено потребностите. Не може оряховското пристанище да изглежда толкова безобразно - то е дадено на концесия, а концесионерът нехае. Свлачища има по целия дунавски бряг и това е проблем, заключи секретарят на община Оряхово.

Туризмът измества ли културата като приоритет в Дунавската стратегия, попита участник в гражданския форум от страна на Русенския университет. Той посочи като пример школата на русенските фотографи и възможността за "износ на култура".

Представител на WWF България също участва в обсъжданията - нужно е устойчиво икономическо развитие в Дунавския регион. Приоритетна ос "Транспорт" трябва да опазва биологичното и екоразнообразие по поречието на реката, категорична е представителката на тази авторитетна еко-организация.

голям размер

Използването на водите на р. Дунав за транспорт и за добив на енергия не трябва да нарушава целостта на екосистемите, каза още представителката на WWF България.

Гражданският форум по традиция завърши със заключителни изказвания на евродепутатите, поканени за участие в дискусията.

Членът на Европейския парламент Мария Неделчева обобщи: "От всичко казано личи нуждата от ясна, категорична национална позиция с приоритети, базирана на анализ на нуждите. В момента този анализ се провежда. Другата седмица зам.-министърът на МРРБ г-жа Павлова ще проведе първа среща в ЕК за Дунавската стратегията." Г-жа Неделчева обяви, че приема поканата, получена на гражданския форум, за провеждане на среща в Оряхово с нея като евродепутат. "Културата, междукултурният обмен присъстват в Дунавската стратегия, те не са останали на заден план за сметка на туризма", допълни Неделчева в отговор на въпрос, дошъл по-рано от участниците в дискусията. По думите на евродепутата околната среда и нейното опазване си остават приоритет, това дори е задължително изискване - в отговор на притесненията на WWF. В заключение Мария Неделчева съобщи какво предстои в календара по отношение на Дунавската стратегия. Между 22 и 25 март ще има срещи в Лом, Видин и Силистра, следващата голяма конференция ще е на 19 и 20 април във Виена и Братислава, където Мария Неделчева ще представи позицията на България. На 10 и 11 май ще има международна конференция в Русе и Гюргево – „Оставаме отворени за всякакви предложения, за да бъдем полезни. Имаме и волята, и желанието”, посочи Неделчева.

голям размер

Членът на Европейския парламент Ивайло Калфин се спря на въпроса за таксите на Дунав мост. Коментирайки ролята на националните власти и на членовете за ЕП, той се пошегува как "са си сменили местата" с Николай Младенов - бившият евродепутат стана външен министър, а бившият външен министър стана евродепутат. Калфин каза: "От дискусиите за Дунавската стратегия трябва да има продължение и реален ефект, нещо да следва от този род дискусии. За мен имаше нови, интересни, важни неща тази вечер”, каза той и благодари както на участниците, така и на организаторите на събитието. Той се спря на един от въпросите, дошли чрез интернет-чата на Портал ЕВРОПА за това, как да искаме добавена стойност съобразно това, което ние - България - даваме за нейното постигане: „Централното нещо, което можем да дадем като наш принос за тази добавена стойност, е като ускорим това, което спомена г-н Румен Ганчев за Дунавската стратегия тази вечер”, коментира Калфин. По думите му това не трябва да бъде откъснато от националната политика. "Ние не можем да участване пълноценно в Дунавското сътрудничество без национална политика в тази област, включително приоритетите ни на национално ниво за развитие на Дунавския регион, включително инфраструктурата", допълни той и каза още, че добрата идея от това събиране е, че всеки би могъл да види конкретно в областта, в която работи, какво може де се свърши. "Националната стратегия трябва да се координира от правителството и според мен министър Плевнелиев е много ентусиазиран от това. Националната политика трябва да се прелива в европейската", каза в заключение Ивайло Калфин.

голям размер

В края на дебата в отговор на въпрос на модератора Виолета Станичич - ръководител на Информационното бюро на ЕП за България, и двамата евродепутати обявиха, че ще отворят свои информационни офиси в Русе.

Предстои публикуването и на видеозапис от гражданския форум, след чийто финал стана ясно, че Габрово ще бъде домакин в края на март на следващото издание на дискусия от такъв формат - темата ще е финансовата криза. През април се планира граждански форум и в Гърция.

Още снимки и информация - на сайта на Информационното бюро на ЕП за България.

(Портал Европа)

По темата

Коментари (1)

Съюза на изобретателите в България | изпратено от Илия Илиев | 17-03-2010 08:09
Господа, Приветстваме инициативата за Русе и ролята му в Дунавският регион.Представителите на Съюза на изобретателите в България Ви подкрепят.В момента учредяваме клон на СИБ в Плевен за иновационна и развойна дейност,като основна политика на СИБ за пряк контакт изобретател- производител и бързото внедрение на иновациите в производството.Замисъла ни е Русе да бъде следващият в това начинание с което ще дадем тласък на производството. За бързото изграждане и функциониране на клона е необходима политическа и обществена подкрепа.Как мислите дали ще я получим,защото инициаторите са младежи и замисъла им надхвърля и най-смелите ни очаквания. С поздрав: Илия Илиев - 15.03.2010

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси