Послание на омбудсмана Гиньо Ганев към конференцията "Европа 2020 - гражданска визия": "Да превърнем ЕС преди всичко в общност на равноправни граждани!" 02-02-2010

Представяме ви пълния текст на приветствието, което омбудсманът на Р. България г-н Гиньо Ганев изпрати до участниците в двудневната международна конференция "Европа 2020 - гражданска визия", провела се на 29 и 30 януари 2010 г.

ОБРЪЩЕНИЕ
На омбудсмана на Република България към участниците в конференцията „Европа 2020 – гражданска визия”

Уважаеми госпожи и господа,

Преди всичко бих искал да поздравя Европейския институт и всички участници в днешната конференция за акцента, който се поставя върху гражданския проект, наречен Европейски съюз. Защото сравнително отдавна отмина времето, когато ЕС беше усилие и дело главно на държавно-политическите елити. Посоката е да превърнем ЕС преди всичко в общност на равноправни граждани.

Неведнъж и аз съм подчертавал, че правата и свободите на хората са издигнати на най-високия пиедестал в ценностната и в правната система на Европейския съюз. не само с този прословут чл. 2 от Лисабонския договор, но и с конституционализирането на Хартата за основните права на ЕС.

Още в зората на първия ден на членството на България в ЕС – 1 януари 2007 г. българските граждани придобиха едно ново основно право – правото на добро управление и добра администрация. Трябва отново да се каже на висок глас – това право не се свежда само до по-доброто административна обслужване, каквито теории се чуват тук и там. Правото на добро управление е свързано със самото функциониране на властта. Дали управлението е прозрачно и отчетно. Дали гражданите реално участват при формулирането на управленските решения и в законодателния процес. Дали уязвимите групи са пълноценно приобщени към държавния живот. Отговорите на тези въпроси очертават териториите на правото на добро управление и същеврпеменно дават критериите за гражданската взискателност и контрол към институциите.

Комуникацията граждани – власт, граждани – управление, граждани – администрация, е абсолютно необходима. Тази връзка е наложително да бъде здравословна, без да бъде непременно сърдечна. От поведението на администрацията в най-голяма степен зависи усилието да се съкращава разстоянието между управлението и обществото, между органите на управлението и уникалността на всеки отделен гражданин. Понякога за индивидуалните граждани със самочувствие, администрацията изглежда като многоглаво чудовище, което застрашава интересите на човека с всяка от своята паст. Тази метафора ще се окаже неподходяща, само когато в очите на хората силуетът на органите и институциите започне да грее с все по-мека светлина.

Общественото доверие в управлението може да бъде спечелено, кратко казано, така: Първо, ефикасност на администрацията още при първия досег с гражданите. Второ, да има реални вътрешни процедури за обжалване. Трето, да съществуват външни процедури пак за обжалване и за въздействие. От всичките тези три средства, първото е най-важно. Всичко това е валидно не само за националните държави, а с още по-голямо основание и взискателност трябва да се отнася и до институциите на Европейския съюз.


Желая успех на вашия форум!

Гиньо Ганев, омбудсман на Република България

29 януари 2010 г.

Международната конференция "ЕВРОПА 2020 - ГРАЖДАНСКА ВИЗИЯ" е част от инициативата „Взаимодействаме с Европейския парламент", осъществявана от Европейския институт, Центъра за модернизиране на политики и Портал ЕВРОПА с финансовата подкрепа на ГД „Комуникация" на Европейския парламент. 

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси