Йоханес Хан се застъпва за по-отчетливо присъствие на кохезионната политика в стратегията ЕС 2020 21-01-2010

Бъдещият ресорен еврокомисар се обяви за силна, опростена регионална политика в полза на всички региони в Европа.

Кохезионната политика да бъде по-силно представена в стратегията ЕС 2020, да се работи за нова европейска политика за урбанизация и да има нулева толерантност към злоупотребите с европейски средства – така очерта политическите си приоритети за следващите 5 години, ако бъде избран за еврокомисар по регионалната политика, австрийският кандидат за Комисията „Барозу II” Йоханес Хан (ЕНП).

Както читателите на Портал ЕВРОПА вече знаят, той беше изслушан на 14 януари 2010 г. в Комисията по регионално развитие в ЕП. Жозе Барозу му е предложил ресора „Регионална политика”, който в предишния мандат се управляваше последователно от двама полски еврокомисари – първо Данута Хюбнер, после – Павел Самецки.

Самият Йоханес Хан е бивш австрийски министър на науката и изследвания, по образование е доктор по философия, а политическата си кариера прави в австрийската консервативна партия.

Хан започна уводното си изказване пред евродепутатите, цитирано от Agence Europe, с констатацията, че регионалната политика е успешната история на европейската интеграция, но тя има не само приятели; някои хора са скептични. По думите му днес се нуждаем от интегриран подход в развитието на регионалната политика. Като подчерта приноса на предшественика си Павел Самецки, Йоханес Хан изтъкна, че за пръв път е поставен акцент върху инструментите за финансиране, понеже е осъзната нуждата от преодоляването на известен „социален мързел”, който съществува днес.

Хан каза, че е против опитите за „национализация” на регионалната политика и че нито един европейски регион не е „абониран за безкраен просперитет” – т.е. че регионите в ЕС трябва да не спират да подобряват своята конкурентоспособност.

Според него новата кохезионна политика на ЕС трябва да се вписва в стратегията ЕС 2020 и по-конкретно да бъде по-отчетливо представена в сферите конкурентоспособност, общество на познанието, енергетика, опазване на климата, научни изследвания, образование и обучение, както и развитие на малките и средни предприятия (МСП).

Йоханес Хан посочи, че изпълнението на новата европейска политика по урбанизацията ще е другият му приоритет и скоро ще обяви консултация в тази връзка, като посочи за пример, че големите градове в ЕС са най-мащабните и разхищаващи консуматори на енергия. Според Хан трябва да продължи работата по намиране на подходящия баланс между проверките за нередности и административния товар – той намира за тревожно високо нивото на разкритите от Европейската сметна палата грешки, следователно към такива грешки толерантността трябва да е нулева. Една солидна финансова администрация не е нещо, което си противоречи с опростяването на правилата – коментира Йоханес Хан и призова евродепутатите за бъдещо сътрудничество с ЕК „…защото вие познавате специфичните проблеми, с които се сблъскват регионите” в Европа.

Agence Europe синтезира няколко пункта от казаното от Йоханес Хан по време на изслушването в ЕП, в отговор на многобройни въпроси на евродепутати.

По отношение на стратегията ЕС 2020 – според бъдещия еврокомисар в нея кохезионната политика трябва „да има по-голяма видимост”, а единственият начин тази стратегия да стигне до гражданите е да се приложи интегрирана политика за нейното изпълнение. Трябва да се подобри достъпът до европейско финансиране, а в стратегията ЕС 2020 ключова роля следва да играят градовете и гражданските организации, тъй като чрез тях най-ефективно ще се случват промените на местно ниво. Хан каза това в отговор на реплика на чешки евродепутат, според когото в стратегията ЕС 2020 не се споменават местните и регионалните власти.

По отношение на териториалното сближаване, Йоханес Хан заяви, че не е противник на изготвянето на т.нар. Бяла книга за кохезията, но тя всъщност би повторила изводите в доклада за сближаването, който ще бъде подготвен през есента на тази година. Мнението на Хан е, че териториалното сближаване трябва да се осъществява по нов график на планиране.

Австрийски и полски евродепутат попитаха Йоханес Хан за мнението му относно бъдещото финансиране на регионалната и кохезионната политика. Според Хан сегашните нива на финансиране са „добра отправна точка” за бъдещите преговори. Той пое ангажимента да се бори за по-голям бюджет, като призова ЕП за подкрепа в това начинание.

Според него повече средства от бюджета на европейската регионална политика трябва да бъдат използвани за научни изследвания, образование и иновации наред с инфраструктурата – защото „Европа се нуждае от добре образовани хора, а креативността трябва да се възпитава още от детската градина”.

Българският евродепутат Евгени Кирилов (С&Д, КЗБ) каза, че регионите често изпитват затруднения в достъпа до структурните фондове. В отговор Йоханес Хан коментира, че скоро предстои да бъде приет третият пакет опростявания, което ще облекчи ситуацията. Йоханес Хан е поддръжник на опростяването на правилата и процедурите на европейското финансиране, но същевременно ратува за нулева толерантност към грешките в използването на европейските пари и се застъпва за по-силна борба с финансовите злоупотреби и разкриване на измамите.

След изслушването председателят на Комитета на регионите Люк Ван ден Бранде призова Йоханес Хан в специално изявление „…да има повече убеденост във важността на управлението на много нива”, както и да смята градовете и регионите в Европа за истински партньори.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси