Набират се оферти за прилагаща организация на промоционална програма за винo 15-05-2009

Лозаро-винарската камара търси организация, която да приложи промоционална проглама за винените райони Дунавска равнина и Тракийска низина.

Националната лозаро-винарска камара желае да покани заинтересовани лица да подадат оферти за избор на прилагаща организация за промоционална програма „Винените райони на Европейския съюз – Дунавска равнина и Тракийска низина”, която включва серия от динамични рекламни и информационни мерки с цел увеличаване на продажбите на определени регионални вина от ЕС (България) на пазарите на Китай, Япония и Индия.

Това става ясно от покана за подаване на оферти и обява за възлагане на изпълнение на услуги, разпространени от НЛВК.

Предложението за 3-годишен проект е по мярка „Промоция в трети страни” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 г. – 2013/2014 г., (НАРЕДБА № 1/26.01.2009г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г., Регламент (ЕО) № 479/ 2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията).

Целта на програмата е да разпространи информация за инициативите на ЕС, които гарантират качеството на регионалните вина, да повиши конкурентоспособността, познанието и потреблението на вината на посочените пазари.

Националната лозаро-винарска камара приканва кандидатите да заявят интереса си до 17:00 часа, понеделник, 8 юни 2009 г., в писмен вид до Ръководителя на проекта.

Документацията, включваща спецификация на договора, условия за участие, предварителен график, критерии за избор и данни за заявлението за кандидатстване, ще бъдат изпратени на всички кандидати по тази Покана за подаване на оферти.

Ръководител на проекта
Национална лозаро-винарска камара
ул. „Леге” 10, София 1000, БЪЛГАРИЯ
тел: 02/ 9884797 и 0888 557443
е-mail: Tanya.Stamboliyska@bulgarianwines.org

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси