EUROPE DIRECT – София накратко 20-03-2008

Европейският информационен център EUROPE DIRECT - София е част от Българската национална мрежа EUROPE DIRECT. Проектът EUROPE DIRECT - София се реализира от Европейски институт, Център за модернизиране на политики, Портал ЕВРОПА, НЧ "Славянска беседа" и Столична община.

Информационните центрове служат като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE DIRECT се реализира през 2008 г. в 11 центъра с подкрепата на ЕК. През 2009 г. центровете са вече 14.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT - София разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и ,разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

EUROPE DIRECT - София е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство , за да се възползват напълно от нето.

Центърът съдейства за обратна връзка с европейските институции. Чрез EUROPE DIRECT - София можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в Брюксел, да потърсите информация и съдействие от трети институции и организации, експерти.

Центърът осигурява и разпространява безплатно официалните издания на ЕС; издания на Представителството на Европейската комисия; общи и специализирани издания на eвропейските институции; периодични издания.

 Експертите на EUROPE DIRECT - София работят с граждани, представители на неправителствения сектор и бизнеса в офисите си и чрез услугата Web assistance за директна връзка с наш оператор, включително на английски и френски език. Може да направите и запитване на електронната поща direct@europe.bg.

(Europe Direct София)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Europe Direct
Информационен център Europe Direct
Актуално
Новини ; Събития ; Предстоящо; Бюлетин
Библиотека
Публикации; Проучвания ; Договорът от Лисабон; Европейският парламент; Европейска Комисия; Работа в Европа
За граждани
За бизнеса
Обща информация
Познавате ли Европейския съюз?
Видео
Директно от...
Интерактивно обучение
Забавно за ЕС

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси