Виртуален бизнес инкубатор в Долна Митрополия – равносметка 04-10-2008

Резултатите от проекта „Виртуален бизнес инкубатор – Долна Митрополия” бяха представени на пресконференция в града в петък, 3 октомври 2008 г.

Кметът на Община Долна Митрополия Александър Печеняков, директорът на Европейския институт Юлиана Николова и експертите по проекта Станка Делчева и Мъгърдич Хулиян участваха в брифинга.

Александър Печеняков обяви, че община Долна Митрополия се ангажира да подава повече и по-активно информация, свързана с бизнеса, за да улеснява фирмите и гражданите. Специален служител ще отговаря за връзките с бизнеса в общината – това е г-жа Лили Латовска, каза още кметът Печеняков. Освен, че общината вече е въвела обслужването на гражданите на едно гише, сега вече хората ще имат възможност да получават по-лесно и всичката необходима информация – например какви документи са необходими за извършването на различните бизнес-дейности, поясни кметът на Долна Митрополия.


58 бенефициенти - 30 безработни и 28 фирми - са били подбрани и включени в проекта Виртуален бизнес инкубатор в Долна Митрополия. След направена оценка на нуждите от обучение и консултации, за десетте месеца от откриването на ВБИ са проведени 5 обучителни семинара с 100 участника, преминали през обучителните модули. Това отчете експертът по проекта Мъгърдич Хулиян. Той каза още, че през индивидуални и експертни консултации са преминали 284 бенефициенти с над 148 часа консултации - от тях индивидуални консултации за 178 бенефициенти за 81 часа и 106 експертни за 67 часа.

По отношение на преките резултати от проекта, 10 безработни бенефициенти са започнали работа, а фирмите, обхванати в проекта, са назначили общо 35 безработни граждани - като част от тях са безработни от ДБТ.

Също така благодарение на ВБИ са разработени пет бизнес планове за стартиране на собствен бизнес, като три от тях са били подадени и одобрени. Другите два предстои да бъдат поданени, поясни Хулиян.

Разработени са 2 пазарни проучвания - включително проучвания за процедури за наемане на офиси и производствени площи, както и за изискванията по реда на законодателството.


Експертите на Виртуалния бизнес инкубатор са предоставили правни и финансови услуги и специализирани консултации.

„Необходимо е да се повиши мотивацията – хората са предприемчиви, но са несигурни, ето защо имат нужда от подкрепа”, коментира експертът по проекта Станка Делчева.

В пресконференцията участваха трима от преките бенефициенти на Виртуалния бизнес-инкубатор. Към тях представителите на медиите (БНР, БТА, в-к „Посредник”, в-к „Посоки” и др.) проявиха особен интерес и направиха интервюта.


Людмила Цветанова, представител на фирма „Диамант 87”, регистрирана в село Божурица и с офис в Плевен, е получила консултации за изготвянето на бизнес план от експертите във виртуалния бизнес инкубатор. Фирмата се занимава със строително-ремонтни дейности, като желанието и целта е сферата й на дейност да се разрасне в посока производство на алуминиева дограма, разказа Людмила.


Симеон Митов също е използвал услугите на ВБИ – той е от с. Тръстеник и стартира собствен бизнес като земеделски производител. Оказана му е консултативна помощ за регистрация като земеделски производител. Симеон обяви, че е удовлетворен и от получените консултации за изготвянето на договори за закупуване на животни за неговата дейност.


Друга фирма – бенефициент на виртуалния бизнес инкубатор е „Бонитекс” – представител на работещия бизнес от село Подем. Нейният представител Любомир Цветанов разказа на пресконференцията, че фирмата му се занимава с трикотаж и плетива. Любомир е получил консултации относно възможностите за финансиране. Фирмата поддържа над 30 работни места.

На пресконференцията стана ясно също, че към 30 септември безработицата в община Долна Митрополия е 7% - като 70% от регистрираните са трайно безработни. Данните са на Бюрото по труда в Долна Митрополия – там общият брой на регистрирани безработни към края на септември е 600 души. От Бюрото по труда коментираха още, че при старта на проекта безработицата е била 10%. Кметът Александър Печеняков заключи, че бизнес-средата в общината се подобрява. Той каза още, че Долна Митрополия има спечелени проекти за създаване на индустриална зона, което ще привлече още представители на бизнеса. „Ще има нови желаещи да дойдат при нас”, каза още той.

Преди пресконференцията се проведе заключителен семинар, на който бяха обсъдени резултатите от проекта. В семинара взе участие и регионалният координатор на ВБИ Таня Маринчева.


Проектът ”Виртуален бизнес инкубатор”, който продължи 10 месеца, бе насочен към подкрепа за развитието и използването на човешкия капитал чрез насърчаване на предприемачеството в община Долна Митрополия.
Основната му цел бе подпомагане и предоставяне на възможност на безработни лица и новосъздадени фирми да стартират и развият собствен бизнес като се възползват от учебните материали, информацията, консултациите и услугите, които екипът на проекта предостави.

Виртуалният бизнес инкубатор функционираше благодарение на финансирането по Програма „Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта и на екипната работа на експертите от Европейския институт, Дирекция „Бюро по труда” в Долна Митрополия, общинската администрация, местния бизнес и неправителствен сектор.
 
 
Представяме ви репортаж във в-к „Посредник”  под заглавие: "Отлични резултати отчете Виртуалният бизнес инкубатор в Долна Митрополия"

В петък на специална пресконференция в заседателната зала на Община Долна Митрополия бяха представени резултатите от стартиралия в края на миналата година в града “Виртуален бизнес инкубатор”. Проектът беше финансиран от програма “Активни услуги на пазара на труда”, а в национален мащаб се изпълнява от Фондация “Европейски институт”. В заключителната пресконференция взе участие кметът на Долна Митрополия Александър Печеняков, директорът на “Европейски институт” Юлияна Николова, експертите Станка Делчева и Мъгърдич Хулиян, както и Анелия Атанасова от Бюро по труда в Долна Митрополия. Проектът ”Виртуален бизнес инкубатор” беше насочен към подкрепа за развитието и използването на човешкия капитал чрез насърчаване на предприемачеството в община Долна Митрополия. Основната му цел беше да подпомогне и предостави възможности на безработни лица и новосъздадени микро или малки фирми да стартират и развият собствен бизнес, като се възползват от учебните материали, информацията, консултациите и услугите, които екипът на проекта предоставя в града. За някои от участниците са правени и пазарни проучвания в предвид на стартирането и развитие на собствен бизнес. След края на проекта, който беше за 10 месеца и приключва на 4 октомври, Община Долна Митрополия ще предостави помещението, в което и до днес се помещаваше Виртуалният бизнес инкубатор и ще продължи да заплаща консумативите му, за да може дейността да продължи и след приключването на проекта. Той беше на стойност 47000 лв. и в неговите рамки, според отчета, са организирани 5 семинара, в които са обучени около 100 човека, като на тези срещи са предоставяни и различни материали, отпечатвани специално за обученията. 284 пък са индивидуалните консултации, а на 178 човека е помогнато в разработването на бизнесконцепция и план. От представените пред различни институции бизнес планове три от тях са одобрени. В рамките на програмата са разработени и 2 пазарни проучвания. На срещата присъстваха и двама безработни, стартирали благодарение на Виртуалния бизнес инкубатор свой бизнес и собственик на фирма, който се е възползвал от пазарно проучване и наемане на работници от Дирекция „Бюро по труда” в Долна Митрополия. Тримата гости изразиха задоволството си от препоръките и услугите, предоставени им от програмата. Един от стартиралите свой бизнес безработни лица е Симеон Златев от Тръстеник. Той кандидатства за финансиране на малка ферма, за която закупува 6 телета. Залага и две легла с калифорнийски червеи, като има намерение през следващата година екоторта, която ще бъде произведена, да използва за наторяване на ниви, с продукцията от които ще изхранва животните си. „Благодарение на хората, които работят по тази програма, осъществих своята мечта, каза за медиите г-н Златев. - Като тръгнах да разработвам плана си, нямах представа, че са ми необходими толкова много и различни документи и ако не бяха хората от този „инкубтор”, нямаше да мога да спечеля пари по проекта си. Той е за 2500 лв., но с тях успях да си купя 6 телета и заложих 2 легла с червеи, като до есента ще удвоя леглата. На пролет ще трябва да използвам на лозето, което имам. За там пък смятам да закупя 500 броя лозички, които ще насадя и така по малко смятам, че бизнесът ми ще се разраства. За сега съм сам, но имам намерение да назнача и работници. Ще засявам земя, ще вземам под аренда, ще си увелича животните, ще си купя и 20-30 прасета”, не спира да разказва за мечтите си 35-годишният млад фермер и животновъд. Благодарение на бизнес инкубатора своя фирма е направила и Людмила Цветанова от Божурица. Тя стартира свой бизнес в сферата на строителството и услугите, като в момента нейната фирма работи по строителни обекти и изпълнява поръчки в този сектор. На малката фирма на Любомир Цветанов от Подем също помагат специалистите от „инкубатора” в Долна Митрополия. За него е направено проучване на пазара и са организирани курсове за квалификация на работници в сферата на текстила и плетивата. Фирмата на г-н Цветанов работи в тази сфера, като вече е сключила договори и за износ. Само през тази година във фирмата са разкрити 15 нови работни места. В най-близките планове на собственика е разширяването на базата, като му предстоят разговори с общинската управа. „Средната възраст на работниците във фирмата ми е 30 години, като те не са само от Подем, а пътуват и от други места, сподели г-н Цветанов. - Благодарение на курсовете, организирани от Бюрото по труда, някои от работниците ми, които нямат и основно образование, бяха квалифицирани в областта на плетивата и текстила, като така беше даден шанс и на тези млади хора да намерят препитание”, сподели Любомир Цветанов. Работата по този проект е имала своето отражение и върху нивото на безработицата в региона. В началото му в края на миналата година Дирекция „Бюро по труда” в Долна Митрополия е отчитало 10% безработица в общината, а към днешна дата тя е 7%”, като броят на безработните лица вече е 600. На пазара на труда стоят само хора без образование и мотивация за работа, споделя пък Анелия Атанасова. По думите на кмета на Долна Митрополия Александър Печеняков, общинското ръководство прави всичко по силите си да стимулира бизнеса в региона. Като най-голям стимул за развитието на бизнеса кметът изтъкна спечеления проект за изграждане на индустриална зона в града, която ще обхваща около 250 дка. 

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси