ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ЩО Е ТО?

Най-често наричат Европейската комисия  (ЕК) „правителството на Съюза” или „изпълнителния орган на ЕС”. Ако трябва да започнем с най-общо, популярно сравнение – това, което прави правителството в една държава, това прави ЕК на ниво Европейски съюз.

Мисията на Европейската комисия е да насърчава общия интерес на Европейския съюз. Това става чрез участие в процеса на вземане на решения, и по-специално чрез отправяне на предложения за европейско законодателство, контрол за правилното прилагане на договорите и европейското законодателство, провеждане на общи политики и управление на фондове. За разлика от Европейския парламент, който защитава интересите на европейските граждани и от Съвета – на националните правителства, Европейската комисия представлява и поддържа интересите на Европейския съюз като цяло. Тя е независима от националните правителства.

Комисията е третият съставен елемент на институционалния триъгълник, който движи и управлява Европейския съюз. Нейните членове (еврокомисарите) се назначават за петгодишен срок, което става чрез споразумение между държавите-членки, което подлежи на одобрение от Европейския парламент. Комисията е отговорна пред Парламента и трябва да подаде колективна оставка, ако Парламентът приеме вот на недоверие срещу нея.

От 2004 г. насам, Комисията е съставена от по един комисар от всяка държава-членка. В момента  тя се състои от 27 членове.

Комисията работи под политическото ръководство на председателя си, който взима решение за вътрешната  организация, с оглед на гарантирането на последователност, ефективност и колегиалност в действията й. Принципът на колегиалност, който регулира цялата работа на Комисията, означава, че членовете й са солидарно отговорни за приетите решения и предприетите действия от страна на този орган.

Председателят на Комисията се избира от правителствата на държавите-членки и се одобрява от Европейския парламент. Останалите комисари се номинират от националните правителства на държавите-членки, което се прави след консултация с встъпващия в длъжност председател, а освен това те трябва да получат одобрението на Парламента. Еврокомисарите не представляват правителствата на своите страни. В замяна всеки един от тях отговаря за определена област на политиката на ЕС – така наречените ресори като например „Разширяване”, „Защита на потребителите” и други.

Членовете на Комисията се избират на основание на общата им компетентност. Те са напълно независими в изпълнението на задълженията си. Това означава, че те нито искат, нито приемат указания от което и да е правителство или от който и да е друг орган. Ако някой комисар престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на своите задължения или в случай на сериозно нарушение, Съдът на Европейските общности може принудително да го освободи от длъжност. Член на Комисията подава оставка, ако председателят, след като получи одобрението на колегиума, я поиска.

Председателят и членовете на Комисията се назначават за период от пет години, който съвпада с мандата на Европейския парламент.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси