КОЛКО ПАРИ ВЗЕМАТ ЕВРОДЕПУТАТИТЕ

Възнагражденията и останалите разходи в бюджета на Европарламента.

В момента заплатите на всички депутати се отпускат от техните правителства. Обикновено заплатите на членовете на ЕП се равняват на тези на депутатите в тяхната страна.

ЕП покрива следните разходи:

1. Пътни (за пътуване до Брюксел и Страсбург, възможно е да се включат и други пътувания по работа) 

  • Със самолет: цена на билет икономическа класа (след представяне на boarding cards);
  • С кола: 71 евроцента на километър за първите 500 kм и 30 цента на км. след това.

2. Дневни (покриващи разходи за хотел и ресторант; изплащат се само, ако се потвърди присъствие на работа чрез вписване в регистър) 

  • 279 евро на ден

3. Общи разходи (офис материали и др..)

  • 3.946 евро на месец

4. Сума за асистенти (за заплати на асистентите, но само след представянето на договорите)

  • най-много 15.496 евро на месец (точната сума зависи от това колко асистенти са наети на каква заплата)

Това е настоящата система за заплащане на депутатите. През 2009 г. след изборите ще влезе в сила нов "Статут за членовете на ЕП", според който всички депутатите ще получават еднакви заплати, които ще се изплащат от Парламента.

Към момента Бюрото приема правила за изплащането на разноски и надбавки на членовете на ЕП.

Около 21 на сто от бюджета на ЕП се отделят за разходи за членовете на ЕП, включващи разноски за пътувания, офиси и лични асистенти. Приблизително 5 000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар. Политическите групи имат собствени сътрудници, а членовете на ЕП разполагат с парламентарни сътрудници.

Разходите за сградите на ЕП възлизат на 9 на сто от бюджета за 2006 г., а по 5 на сто - за информационната дейност и продукти, както и за информационните технологии и телекомуникации. За политическите групи се отделят 4 на сто от бюджета.

Европейският парламент се отличава от другите международни организации с това, че е поел ангажимент за осигуряване на многоезична работна среда.

Европейският парламент работи с всички официални езици на Европейския съюз, т.е. 23 езика от 2007 г., след присъединяването на България и Румъния и след признаването на ирландския език за официален. Всички документи, разглеждани на пленарно заседание, трябва да бъдат преведени на 21 от тези езици: за ирландския и малтийския език се правят частични изключения и на тези два езика се превеждат само някои документи. Европейският парламент осигурява също конферентен превод, така че всеки член на ЕП да може да се изразява на родния си език. Ето защо Парламентът се явява най-големият работодател в света за устни и писмени преводачи. Една трета от неговите служители работят в тази област. Например през 2005 г. са преведени над един милион страници документи.

(Портал Европа)

Коментари (1)

колко пари взимат евродепутатите | изпратено от портал Европа | 30-10-2013 11:08
Статията като съдя по данните е остаряла. Призовавм за осъвременяването й

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси