Видеозапис - граждански форум в Ксанти за трансграничното сътрудничество / 28-04-2010

Изказване на евродепутат Владимир Уручев

Първата панелна сесия започна с експозе на евродепутата Владимир Уручев - член на Комисията по индустрия, изследвания и енергетика.

„Големият – дори и за мен неочакван – интерес към днешната ни среща показва, че хората и в Гърция, и в България, вече са изпреварили политиците. Без сътрудничество и взаимодействие между общините от двете страни на границата, нашият прогрес и напредък нямаше да са същите”, каза Уручев. По думите му в момента живеем в трудно време – финансова и икономическа криза, затягане на коланите както в България, така и в Гърция, увеличаваща се безработица. Излизането от кризата ще е бавен и труден процес, ще имаме доста сериозна работа за преодоляване на трудностите в продължение най-малко на две години. Светът ще се промени съществено след кризата, тъй като преосмисляме приоритетите си и стратегическите си посоки занапред, подчерта Владимир Уручев.

Той се спря за енергийният потенциал на региона и възможностите за устойчиво развитие на базата на енергийния потенциал на планинския регион. По думите на евродепутата един от приоритетите е борбата срещу климатичните промени. Изчерпването на изкопаемите горива също е траен приоритет, политиките са да се намерят нови източници на тези горива. Трета важна характеристика е – в ЕС се приема Стратегията „Европа 2020” – тя е амбициозна, но не трябва да забравяме поуката от провала на Лисабонската стратегия, каза Уручев. В областта на енергетиката има три неща, които важат на всяко ниво на политиката, продължи той и изброи: ограничаване на т.нар. външна енергийна зависимост – за ЕС като цяло, за държавите и за регионите. На второ място е ограничаването на вредните емисии, което ще резултира в нисковъглеродната икономика. Това е дългосрочен приоритет за следващите няколко десетки години. На трето място – подкрепа за нови, алтернативни източници на енергия – включително възобновяема енергия от вятър, слънце, биомаса и т.н.

"Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност" беше темата на граждански форум, организиран на 24 април 2010 г. в Ксанти (Гърция) с участието на евродепутатите Владимир Уручев, Ивайло Калфин, Теодорос Скилакакис и Силвана Рапти. Портал ЕВРОПА представя видеозаписи на някои изказвания от събитието, което е първо по рода си съвместно начинание на информационните бюра на Европейския парламент в България и в Гърция.Владимир Уручев очерта и мястото на планинските райони в тази рамка от приоритети и политики – планинските райони имат специфична роля в тях, тъй като заемат 40% от площта на ЕС. Броят на населението е около 20% от населението на ЕС.

„Сами разбирате – няма специфични европейски политики към планинските райони, и ние, политиците, сме длъжници на гражданите там. Прави се нещо, но е слабо, бавно, недостатъчно”, каза Владимир Уручев.

Чл. 174 от Лисабонския договор за пръв път посочва като приоритет на ЕС развитието на планинските райони, но тепърва предстои разработването на политиките за тях.

Българският евродепутат каза още, че водата е на първо място в планинските райони, когато говорим за енергия. Повече от столетие водата се използва за електроенергия, а преди 50-60 г. водата беше единствен източник за ток. Все още има потенциал за развитие в посока малки ВЕЦ-ове – потенциалът е именно в страните, присъединили се неотдавна към ЕС. Един от големите проекти за използване на водата за енергия е проектът Горна Арда – той е в близост до тук. Чисто енергийно, проектът Горна Арда сигурно не е изгоден – малка мощност, ниска рентабилност. „Но на такива проекти не може да се гледа само като на енергийни” – около тези няколко язовири и централи ще се появи нов поминък и нови данъци в хазната. Ако изчислим и това, инвестиционната привлекателност става по-голяма. „Организационните проблеми с този проект са пред завършване. Инвеститорите вече правят мобилизация за продължаване на строителството. Може би в следващите 1-2 месеца ще се почувства тази мобилизация”, заяви Владимир Уручев. Как общините да печелят от това, че разполагат с водния ресурс? Уручев препоръча общините да получават компенсация от държавата или от частните фирми за това, че дават водата да се ползва, такива примери в ЕС има, каза той.

„В момента оформяме такова предложение пред европейските институции заедно с хората от тези региони – за компенсиране на общините, даващи водата като енергиен потенциал”, съобщи евродепутатът и каза, че има и други възможности – например биомасата. Гора, дървесина, отпадна дървесина – имаме ги тук в изобилие, посочи Уручев, според когото дървесната биомаса може да бъде използвана за енергия, при това без да се замърсява околната среда. Има разработени чисти технологии за производство на пелети, които не изхвърлят вредни емисии. Има и достатъчно сериозен инвестиционен интерес към това нещо в нашия регион. „Миналата седмица на среща при премиера беше сериозен западен инвеститор, който демонстрира, че е готов незабавно да започне такъв проект, и ще го започне в рамките на тази година, стига да получи съдействието на държавните органи”, каза Уручев. Дървесната биомаса може да се ползва за отопление, вместо нафта. Също соларна енергия и вятър – с локално приложение на соларните и вятърните технологии, в зависимост от спецификата на региона.

Вярно е, че тези технологии са скъпи, но в ЕС те съществено се субсидират. Цената на тока от соларните паркове може да е дори 10 пъти по-скъпа, но технологиите се развиват толкова бързо, че само за година-две се отбелязва спадане на цените на панелите с три пъти. Уручев препоръча хотелите да се възползват – „ще видите, че след петата година ще сте на печалба заради спестените сметки за ток”. В областта на енергийната ефективност, в ЕС ще има много програми и възможности за финансиране, затова нека отсега общините да имат специалисти, които да се подготвят за това, препоръча още той. Обръщайки се към общините, евродепутатът препоръча те да бъдат по-инициативни. „Регионалната, общинската инициатива е нужна, бъдете активни, а ние в ЕП ще ви помагаме”, каза той.

Една от политическите инициативи на европейско ниво е, че вече се създава енергиен кадастър на планинските райони в ЕС – това ще позволи на инвеститорите и на властите да могат да се ориентират къде какъв потенциал има и какви иновации биха могли да се използват.

Още по темата: Подробен репортаж от гражданския форум; Фотогалерия; Отзвук в регионалните медии.

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Интерактивно
Радиопредавания
Видео
Аудио

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси