Обществен мониторинг върху дейността на инспекторатите в централната администрация 24-05-2009

Списък на инспекторатите

Списък на инспекторатите, до които двете граждански организации и Портал ЕВРОПА изпратиха въпросника:

1.    Министерство на финансите  
2.    Министерство на образованието и науката
3.    Министерство на земеделието и храните
4.    Министерство на държавната администрация и административната реформа  
5.    Министерство на регионалното развитие и благоустройството
6.    Министерство на транспорта
7.    Министерство на икономиката и енергетиката
8.    Министерство на околната среда и водите
9.    Министерство на вътрешните работи
10.    Министерство на външните работи
11.    Министерство на културата
12.    Министерство на правосъдието
13.    Министерство на отбраната
14.    Министерство на извънредните ситуации
15.    Министерство на труда и социалната политика
16.    Министерство на здравеопазването
17.    Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
18.    Национална агенция за приходите
19.    Агенция "Митници"
20.    Държавна агенция за метрология и технически надзор
21.    Държавна агенция за младежта и спорта
23.    Държавна агенция за закрила на детето
24.    Държавна агенция по туризъм

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси