Обществен мониторинг върху дейността на инспекторатите в централната администрация 24-05-2009

Въпросник до инспекторатите

Въпросник, изпратен от гражданските организации до ръководителите на инспекторатите с призив за съдействие в обществения мониторинг:

 • Административна структура
 • Наименование на звеното по чл. 46 от Закона за администрацията
 • Общ брой служители през 2008 г./ през 2009 г.
 • Незаети работни места
 • Брой подадени сигнали, молби и жалби срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от административната структура през 2008 г./ през 2009 г.
 • Брой извършени проверки по подадени сигнали, молби и жалби срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от административната структура: през 2008 г./ през 2009 г.
 • Брой направени предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация 2008 г./ през 2009 г.
 • Брой образувани дисциплинарни производства 2008 г./ през 2009 г.
 • Има ли във вашата административна структура приети правила и процедури за осъществяване контрол и извършване на проверки? Да / Не
 • Публикувани ли са правилата и процедури за осъществяване контрол и извършване на проверки? Да / Не
 • Има ли във вашата административна структура приети правила и процедури за защита анонимността на подалите сигнали за корупция? Да / Не
 • Публикувани ли са правилата и процедури за защита анонимността на подалите сигнали за корупция? Да / Не
 • Има ли вашето звено специален телефон за получаване на сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от административната структура? Да / Не
 • Приема ли вашето звено сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от административната структура чрез електронна поща?    Да / Не
 • Публикува ли вашето звено информация за своята работа на интернет страницата на вашата административната структура? Да / Не

 

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

 • Център за развитие на човешките ресурси